Sra. Thais Ballabriga Córdoba

Institutions of which it is part

General Hospital

Psychiatrics

Sóc Educadora Social i Treballadora Social amb més de dotze anys d’experiència en addiccions amb persones drogodependents i Patologia Dual. Referent del Programa suprasectorial de Reducció de Danys (REDAN) que pertany al Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències Vall d’Hebron, Secció d’Adiccions i Patologia Dual (SAPD) del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Curriculum

Diplomada en Educació Social en 2006 per la Universitat de Barcelona i Graduada en Treball Social en 2020 per la Universitat Internacional de La Rioja. Amb experiència de més de quinze anys, els últims dotze en l’àmbit de les addicions, treballant en el CAS Vall d’Hebron en l’àmbit de salut mental, addiccions i Patologia Dual. 
Gran part de l’activitat educativa realitzada en el Programa de Reducció de Danys (REDAN) del servei, programa destinat principalment a persones en consum actiu de drogues que necessiten atenció social i sanitària donada la seva situació de vulnerabilitat i exclusió social. El Programa REDAN es troba integrat al Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependències, i consta de quatre serveis: Espai educatiu ‘Caliu i cafè’, Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX), espai de venopunció assistit, i servei de dutxes i rober.  
Les Educadores Socials formem part de la Unitat de Treball Social, sent part integrant de l’equip multidisciplinari i intervenint en altres programes i propostes del CAS Vall d’Hebron realitzant tallers comunitaris entre altres activitats de caire educatiu i social. Col·laborem amb la Subdirecció General de Drogodependències i l’Agència de Salut Pública en la implementació de Programes com el de prevenció del contagi de l’Hepatitis C i el VIH i el Programa de prevenció i atenció en Sobredosi, sent així formadora de prevenció de riscos de sobredosi a professionals, pacients i familiars del CAS Vall d’Hebron. 
La docència i la investigació també formen part de la tasca diària, fent formacions i sent formadora d’àrees específiques del servei i de l’àmbit; participant en diferents congressos internacionals i nacionals de Patologia Dual amb ponències i publicacions; i col·laborant en els seminaris formatius als alumnes de medicina UAB. Sóc membre de la Comissió d’Educadors socials en Drogodependències de Catalunya, en la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut, un espai de trobada, reflexió i discussió on s’intercanvien, es comparteixen i es coordinen experiències i nous projectes de l’educador/a social en l’àmbit de les drogodependències.
Thais Ballabriga Córdoba

Institutions

General Hospital

Psychiatrics

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.