Humanitzar la UCI

El Servei de Medicina Intensiva aposta per la humanització de la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital General, amb la instal·lació de televisions intel·ligents i rellotges. Està demostrat que aquests elements afavoreixen el confort dels pacients i faciliten el seu tractament.

03/04/2017

El Servei de Medicina Intensiva Vall d’Hebron disposa des del passat mes de novembre d’una trentena de televisors intel·ligents i rellotges digitals amb hora i data a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital General. Aquests elements formen part del programa d’humanització d’aquest espai. La iniciativa ha estat possible gràcies a la donació desinteressada de la farmacèutica Orion Pharma, i consisteix en 26 televisors de 32 polsades, amb els seus suports, i 30 rellotges, instal·lats pels professionals de la direcció de Manteniment i Obres.

Els televisors i els rellotges han estat instal·lats als boxs de l’UCI i a zones de treball comunes. El projecte té l’objectiu de col·laborar en l’assistència sanitària i facilitar la humanització de les cures crítiques. En aquest sentit, existeix evidència científica que l’existència de mitjans d’orientació temporal i d’entreteniment a aquests espais, pot afavorir el confort, la profilaxi i el tractament ambiental de la desorientació i el delirium.

 

El delirium

Es tracta d’una alteració multifactorial de l’atenció que descompon el pensament i la conducta del pacient. La seva incidència és d’un de cada quatre pacients crítics (en el cas de Vall d’Hebron, uns 300 dels 1.300 que cada any passen per l’UCI de l’Hospital General). El seu tractament a la fase cooperativa inclou l’estimulació ambiental i la reeducació de l’atenció. Per aquest motiu, els televisors i els rellotges són una eina que ajuda a aconseguir-ho. 

 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.