Formació en trasplantament per a professionals argentins

Un total de 7 especialistes en trasplantament d’Argentina van participar el passat mes de maig en un curs de formació d’una setmana a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

26/06/2017

Un total de 7 especialistes en trasplantament d’Argentina van participar el passat mes de maig en un curs de formació d’una setmana a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. L’objectiu del curs Preceptorship en donació i trasplantament d’òrgans sòlids va ser completar els seus coneixements en aquest camp. El curs, dirigit pel Dr. Ramon Charco, cap del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantament Vall d’Hebron, va comptar amb la col·laboració multidisciplinària de tots els programes de donació i trasplantament i el suport de l’Aula Vall d’Hebron.

Els professionals argentins, 6 d’ells especialistes i un coordinador de trasplantament, es van incorporar a l’activitat diària dels serveis de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantament, Pneumologia i Nefrologia, així com la de Coordinació de Trasplantament. El curs constava de dues parts, una teòrica, organitzativa-assistencial d’intercanvi d’experiències, i una part pràctica a la qual van poder participar en vàries extraccions i trasplantaments mutiorgànics (pulmó, fetge i ronyons) així com també en un trasplantament de viu infantil d’alta complexitat.

 

Trasplantament a Vall d’Hebron 

Vall d’Hebron és un dels centres capdavanters en trasplantament a l’Estat, liderant 9 dels 10 programes existents. És centre de referència en trasplantament d’òrgan sòlid adult i pediàtric i de progenitors hematopoètics pediàtrics, així com en el de pulmó. En 41 anys de funcionament dels programes de trasplantament a l’Hospital, se n’han realitzat més de 23.000 d’òrgans i teixits.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.