Núria Vila s’incorpora com a nova Cap de Seguretat dels Pacients

L’objectiu del càrrec és implantar una estratègia de gestió de la seguretat dels pacients per tal d’aconseguir l’excel·lència fent les pràctiques mèdiques més segures.

28/12/2017

Les tasques que desenvoluparà la Sra. Núria Vila com a Cap de Seguretat dels Pacients de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron són centralitzar les accions de seguretat, dinamitzar grups de treball, proporcionar una metodologia i formació per a la prevenció i posar en marxa campanyes de sensibilització de seguretat. L’objectiu és treballar més a partir dels processos que es troben en el dia a dia dels pacients que no per unitats, garantint així una cobertura més àmplia de la seguretat. D’aquesta manera s’arriba a més professionals sanitaris i aquests es senten més involucrats en els processos.

Núria Vila és diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (UB), i té un mestratge en Lideratge i Gestió de Cures Infermeres per la UB. Compta amb formació i expertesa en Qualitat, Seguretat dels Pacients i de Gestió de Riscos; en Cures infermeres, Models Conceptuals i Llenguatges; en Malalt Crític; en Metodologia Lean per l’Institut Lean Management de Barcelona. A més té coneixements i experiència en plans de gestió, de seguretat del pacient i de millora de resultats en salut.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.