Les nostres infermeres celebren el primer curs d’endourologia per a infermeria quirúrgica

El curs, que es va desenvolupar el 27 i 28 de juny, va dedicar la segona jornada als aspectes pràctics i es va desenvolupar al bloc quirúrgic, on les infermeres van presenciar dues operacions

30/06/2019

Actualitzar el coneixement de les noves tècniques quirúrgiques endourològiques i divulgar les intervencions de les infermeres com a garantia de seguretat al pacient. Són els objectius del primer curs d’endourologia per a infermeria quirúrgica, dirigit per les supervisores d’infermeria del bloc quirúrgic, Rosa Imbert-Bouchard i Noelia Gómez. La iniciativa ha comptat amb el suport del Dr. Jorge Ropero i el Dr. Carlos Salvador,  del Servei d’Urologia, el cap de servei Dr. Dr Juan Morote, i de la direcció d’infermeria, ja que el curs no només vol estendre el coneixement sinó també fomentar l’equip entre els professionals mèdics i els d’infermeria.

Les tècniques cada més cop innovadores i l’ús de material molt específic fa que el paper de les infermeres resulti crucial perquè les intervencions d’endourologia es desenvolupin de forma ràpida, segura i eficient i per això cal que estiguin formades i amb coneixements actualitzats, destaquen Rosa Imbert-Bouchard i Noelia Gómez. 

El curs, que es va desenvolupar el 27 i 28 de juny, va combinar una part teòrica amb una de pràctica. En la primera jornada, es van repassar els fonaments de la cirurgia urològica i la litiasi renal, així com alguns procediments específics –ureteronoscopia semirígida i flexible i nefrolitotomia percutània, per exemple– i protocols indispensables per a la seguretat del pacient. En aquest últim apartat destaquen la importància de l’esterilització de material, les cures postoperatòries i la protecció radiològica tant del pacient com dels professionals.

La segona jornada va tenir un caràcter eminentment pràctic. Les infermeres van presenciar dues cirurgies que s’estaven realitzant al bloc quirúrgic: una nefrolitotomia percutània i una ureteroscopia semirígida i uretoscopia flexible. Van seguir les intervencions pas a pas, van preparar el material i revisar les recomanacions per evitar complicacions i protegir el pacient. 

Amb anterioritat, les infermeres del bloc quirúrgic ja han realitzat altres formacions conjuntes multidisciplinars:  en cirurgia endovascular i un curs d’extracció de cables d’estimuladors cardíacs, camp en el qual Vall d’Hebron és hospital de referència en tot l’Estat. Pròximament s’organitzaran unes jornades dedicades a les operacions amb el robot Da Vinci que segueixen en la línia integradora de l’equip mèdic-infermer amb la idea que, un cop assolit un grau d’expertesa màxim, compartir i fer extensiu el coneixement a  tot professional que estigui interessat.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.