Es constitueix el Comitè de Transició del pacient pediàtric crònic a adults

Gestionarà la transició dels menors que deixen de ser atesos a l’Hospital Infantil i passen a ser atesos a l’Hospital General.

05/02/2020

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha posat en marxa un Comitè de Transició del pacient pediàtric crònic a l'edat adulta. Aquest comitè té l’objectiu de gestionar la transició dels menors que pateixen malalties cròniques i que assoleixen l’edat (al voltant dels divuit anys) per deixar de ser atesos a l’Hospital Infantil i per passar a ser atesos a l’Hospital General, que és l’hospital d’adults.

Aquesta transició s’ha de fer d’una manera estructurada i centrada en el pacient per garantir la continuïtat assistencial. Com explica la Dra. Mireia del Toro, del Servei de Neurologia Pediàtrica i coordinadora del Comitè, “els equips sanitaris de pediatria i d’adults s’han de coordinar perquè la transició sigui suau i al màxim de favorable per al pacient”. A més, la transició a vegades s’ha de fer amb equips professionals d’altres centres sanitaris com l’Atenció Primària o altres hospitals, fet que afegeix complexitat al trànsit.

D’altra banda, els adolescents, en aquesta transició,  “han d’aprendre a fer-se responsables de la seva malaltia i del tractament i fer-se càrrec d’adquirir la màxima qualitat de vida, entenent com la patologia s’interrelaciona amb els estudis o amb la feina”, explica el Dr. Antonio Moreno, cap de Secció de les Unitats d’Al·lèrgia Pediàtrica, Pneumologia Pediàtrica i Fibrosi Quística i coordinador del Comitè. L'ens també ajuda els pacients a perdre la por al canvi d’hospital, ja que a vegades el jove fa deu o quinze anys que es tracta a l’Hospital Infantil i al moment de fer el canvi poden aparèixer resistències.

L’altra vessant que es contempla és la professional, és a dir, el Comitè, de caràcter multidisciplinari (està compost per personal d’infermeria, personal mèdic, professionals de la psicologia i del treball social) serà l’encarregat de desenvolupar el programa de transició i els protocols adequats per a cada una de les patologies que es tracten a Vall d’Hebron.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.