Professionals de Vall d’Hebron entre els 165 millors metges de l’Estat

Forbes publica el llibre “Best Doctors Spain” on recull els millors professionals dividits en 27 especialitats.

06/11/2020

L’edició espanyola de la revista Forbes recull en el seu llibre “Best Doctors Spain” els 165 millors metges, per especialitat, que exerceixen en centres públics i privats espanyols. Amb aquesta recopilació Forbes vol posar de relleu els millors professionals de la medicina dels darrers tres anys, seleccionant els metges més destacats en assistència, investigació i docència. La publicació vol oferir una guia amb els grans metges del segle XXI del país, tots ells reconeguts en les edicions 2017, 2018 i 2019 del ranking “Els 100 millors metges” que elabora anualment Forbes España.

El llibre “Best Doctors Spain” presenta els millors 165 metges dividits en 27 especialitats. Diversos professionals del Hospital Universitari Vall d’Hebron apareixen en aquesta selecció de Forbes: el Dr. Josep Tabernero, cap d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia, en la especialitat “Oncologia”; el Dr. Rafael Esteban Mur, consultor Senior del Servei d’Hepatologia, en “Medicina Interna”; el Dr. Francesc Bosch Albareda, cap del Servei d’Hematologia i Investigador principal del Grup d’Hematologia Experimental del Vall d'Hebron Instituto de Oncologia (VHIO) en “Hematologia”; i el Dr. Héctor Boix, del Servei de Neonatologia, en “Pediatria”.

Per dur a terme la selecció dels 165 metges, Forbes té en consideració aspectes com la revisió dels mèrits científics, els reconeixements i guardons rebuts, la presència en mitjans de comunicació, l’opinió dels pacients, l’impacte dels metges en relació amb el nom de l’hospital en el què treballen o si ocupen llocs de rellevància, a més de les aportacions realitzades en l’àmbit assistencial, de recerca i docent.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.