El Dr. Alberto Jauregui, cap del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar, coautor de la primera Guia de Pràctica Clínica del Traumatisme Toràcic de l’Estat

La guia serà la base de la feina de professionals de l’Atenció Primària, d’urgències i de centres altament especialitzats.

22/01/2021

Les guies de pràctica clínica són un conjunt de recomanacions basades en l’evidència científica sobre una malaltia o afectació concreta per guiar els professionals sobre els riscos i beneficis dels diferents tractaments que existeixen. Es revisen sistemàticament amb l'objectiu d'optimitzar l'atenció sanitària als pacients.

Pel que fa al traumatisme toràcic, a nivell estatal no existia encara una guia de pràctica clínica per a aquest tipus de traumatisme. Així, el Departament de Salut del govern basc, amb la col·laboració del Ministeri de Sanitat, ha coordinat un grup multidisciplinari d’experts per elaborar la Guia de Pràctica Clínica sobre el diagnòstic i tractament del traumatisme toràcic tancat no greu. El Dr. Alberto Jauregui, cap del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha estat un dels autors que ha elaborat aquesta guia, de 220 pàgines, a partir de la revisió de tota la literatura mèdica existent sobre el traumatisme de tòrax i els diferents abordatges que es poden aplicar.

“Ser coautor de la guia de pràctica clínica en representació de Vall d’Hebron és un motiu d’orgull, ja que aquesta guia serà la base de la feina de professionals de l’Atenció Primària, d’urgències i de centres altament especialitzats com l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats de Vall d’Hebron”, assegura el Dr. Alberto Jauregui. La guia ja es troba publicada oficialment al web del Ministeri des del passat mes d’octubre de 2020.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.