La importància de la prevenció del delírium en l’actual context de pandèmia

Avui és el Dia Mundial del Delírium, un deteriorament agut de la funció cognitiva que pateixen un de cada quatre pacients hospitalitzats i afecta sobretot persones d’edat avançada i amb un deteriorament cognitiu previ. En l’escenari de pandèmia de la COVID-19, el risc de delírium pot veure’s incrementat.

17/03/2021

Un delírium és un canvi ràpid en la funció cerebral, que afecta principalment la capacitat de centrar l'atenció. Pot fluctuar al llarg del dia amb períodes de lucidesa seguits d’un augment de la confusió i afecta un de cada quatre pacients hospitalitzats, sobretot persones grans i amb deteriorament cognitiu previ. Les principals causes de delírium són les malalties agudes com infeccions o deshidratació, les intervencions quirúrgiques, la fractura de maluc i diversos medicaments. “Hi ha evidencies científiques sòlides que demostren que les mesures preventives són eficaces en la reducció de la seva incidència”, explica el Dr. Antonio San José, cap de la Secció de Medicina Interna - Geriatria de Vall d’Hebron i coordinador de la Unitat d’Hospitalització al pacient agut fràgil Vall d’Hebron-Sant Rafael.

El delírium està infradiagnosticat i cal conscienciar de la seva importància per les seqüeles que provoca. Tot i que el delírium pot ser reversible, posa en perill el tractament de la malaltia que l’ha desencadenat i els pacients poden patir seqüeles greus, tant funcionals com cognitives, de les quals  no tornen a recuperar-se al cent per cent.  Com a factors principals per patir delírium es troben l’edat avançada, les patologies cognitives prèvies i haver tingut antecedents de delírium. “En matèria de prevenció”, continua el Dr. Antonio San José, “cal aplicar mesures com la disminució dels estímuls sensorials innecessaris, afavorir el descans nocturn i mantenir al pacient actiu durant el dia tant física com mentalment. A més, és important estar atent en tot moment als símptomes que facin sospitar d’un diagnòstic de delírium i identificar bé les causes subjacents”.

En l’actual escenari motivat per la pandèmia de la COVID-19, s’ ha incrementat el risc de delírium en els pacients hospitalitzats, a causa de les mesures d’aïllament i separació dels seus familiars. En aquest sentit, el personal d’infermeria és clau per detectar qualsevol canvi en l’estat mental d’uns pacients que estan sols, sense familiars ni acompanyants, a causa de les restriccions d’accés. “A més, els pacients amb COVID-19 que experimenten delírium en la seva estada hospitalària presenten un pitjor pronòstic funcional, cognitiu i de supervivència”, comenta el Dr. San José. En l’actual context, on els pacients es troben més sols, s’han de promoure actuacions per disminuir aquest impacte, com ara el recent projecte de Vall d’Hebron de Benestar del Pacient amb les pantalles de canal 0 de les televisions de l’hospital. Aquesta iniciativa ajuda a prevenir aspectes com el deteriorament funcional agut, el delírium, preservar la funcionalitat i ajudar al benestar psicoemocional. Aquest darrer punt, on s’inclouen símptomes com la angoixa, la depressió i la sensació de soledat, esdevé molt important en l’actual context de pandèmia, ja que s’han reduït les visites presencials de familiars i entorn. Així, doncs, Vall d’Hebron està compromès amb la jornada de conscienciació del Dia Mundial del Delírium i amb el model d’Hospital Acollidor amb les Persones Grans.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.