Vall d’Hebron acull el XXI Congrés Nacional de l'Associació Espanyola d'Infermeria en Otorrinolaringologia i Cap i Coll

Aquest congrés té enguany el lema ‘Pràctiques de valor en les cures del pacient, millorant les respostes a les seves necessitats i expectatives’.

20/10/2023

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha acollit el XXI Congrés Nacional de l'Associació Espanyola d'Infermeria en Otorrinolaringologia i Cap i Coll, que s'ha celebrat del 18 al 20 d’octubre sota el lema ‘Pràctiques de valor en les cures del pacient, millorant les respostes a les seves necessitats i expectatives’. “A través de diferents tallers, conferències i taules rodones abordarem el paper fonamental dels professionals d’infermeria per promoure l’autonomia, l’autocura i la participació del pacient en la presa de decisions, tot tenint en compte les seves expectatives i necessitats”, exposa Rocío Tabernero, adjunta d’infermeria d’atenció al pacient crític de Vall d’Hebron i presidenta del XXI Congrés Nacional de l'Associació Espanyola d'Infermeria en Otorrinolaringologia i Cap i Coll. Aquest congrés, que Vall d’Hebron ha organitzat conjuntament amb l’Associació Espanyola d’Infermeria i Otorrinolaringologia i Cap i Coll (AEEORLyCC), té també l’objectiu de crear una xarxa professional que afavoreixi l’intercanvi de coneixements i experiències entre els professionals que es dediquen a aquest àmbit.

Enguany, el congrés ha inclòs una taula rodona sobre investigació infermera en Otorrinolaringologia, moderada per la Dra. Esperanza Zuriguel, coordinadora de recerca i innovació en Infermeria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap de grup de Recerca Multidisciplinari d'Infermeria del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). “Volem fomentar la recerca i l’especialització dels professionals d’infermeria. A Vall d’Hebron, la Infermera de Pràctica Avançada (IPA) és una de les apostes del pla estratègic 2021-2025. Són professionals altament qualificades amb capacitat per prendre decisions complexes i formació per exercir la docència, la recerca i millorar la seguretat del pacient. Infermeres com Carmen Fernández Vargas, infermera experta de la Unitat de Traqueostomia, i Rocío Tabernero han destacat pels seus treballs dins el camp d’ Otorrinolaringologia i Cap i Coll”, exposa Esperanza Zuriguel. Les xarxes d’infermeria com a estratègia per a l’enfortiment de la recerca, les barreres i oportunitats de la recerca infermera, la transferència del coneixement infermer a l’autocura i el model d’empoderament de les competències investigadores per àrees de coneixement son alguns dels punts que s'han tocat en aquesta taula rodona.

El XXI Congrés Nacional de l'Associació Espanyola d'Infermeria en Otorrinolaringologia i Cap i Coll ha inclòs també tallers pràctics, concentrats a la seva primera jornada, sobre comunicació, aportació de la infermera en la rehabilitació vestibular, abordatge del pacient amb patologia de la via aèria digestiva superior i importància de la infermera en les exploracions de l’oïda en nens i adults. El programa també ha inclòs altres taules rodones sobre la importància de les cures pre i post intervenció en els pacients d'Otorrinolaringologia, la infermera com a referent, la integració familiar, educativa, laboral i social d’aquests pacients i la importància de la detecció precoç de la hipoacúsia.

“A través de diferents tallers, conferències i taules rodones abordarem el paper fonamental dels professionals d’infermeria per promoure l’autonomia, l’autocura i la participació del pacient”, exposa Rocío Tabernero, adjunta d’infermeria d’atenció al pacient crític de Vall d’Hebron.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.