Sra. Carmen Fernandez Vargas

Institutions of which it is part

General Hospital

Nursing Management

Persona referent i experta en urgències i emergències al pacient adult. Gran coneixedora i experta en tots circuits organitzatius del servei. Poc metòdica i evita formalismes. Impulsiva. Falta escolta activa. Gran capacitat de Lideratge i organització en el seu equip i servei. Impulsora i constat en aconseguir el treball en equip. Gran capacitat de gestió de Recursos Humans. Emprenedora i constant a recerca de millores organitzatives i estructurals pel servei. Constat, organitzadora i gran capacitat de treball. Bona coneixedora de la pràctica de la metodologia infermeria en els registres d´infermeria d´urgències. Facilitat en programes informàtics. Bona gestora de conflictes. Bonna adaptabilitat/tolerància a l´estres. Bona confiança, solució estratègica de conflictes i problemes. Experta en Triatge infermer Mat, i col·lavoradora implantació Derivació Inversa al servei urgències HVH. Col·laboradora en procès d´urgències continu0, conjuntament amb la direcció d´infermeria i mèdica.

Curriculum

Fa 7 anys que formo part de la direcció d´infermeria com a supervisora d´infermeria d´urgències HG.
És un lloc de treball on cal molt tenir moltes fortaleses com a persona per poder gestionar tota l´àrea d´un servei tant complexe i gran com les nostres urgències del HVH.
Hem d´estar al 100% en :
1.Adaptavilitat i tolerancia a l´estrés.
2.Resolució Estratègica de problemes i gestió de conflictes.
3.Sensibiitat interpersonal/Empatia
4.Bona comunicació oral i escrita.
5.Recolçament interpersonal a l´equip.
6.Col.loració en tot moment amb l´equip assistencial, feedback bidireccional.
7.Escolta activa.
Mantindre el lideratge i l´organització del servei ha estat dificil en molts moments però alhora enriquidor per les millores aconseguides.
Després de treballar més de 18 anys com a infermera assitencial d´urgències m´ha estat fàcil treballar amb l´equip assistencial mèdic i infermer.
Durant aquest temps hem treballat per millorar l´organització d´urgències i es va ampliar la seva estructura al 2010, amb la zona d´especialitats quirúrgiques i oncohematològiques i al 2015 amb l´ampliació de l´àrea d´observació d´urgències que va passar de 30 llits a 53 amb l´adequació de la 1 Senar.
Actualment i des del 2014, treballem amb el sistema de triatge infermer, Andorra MAT, amb tres punts de triatge infermer i canalitzant una mitja de 290 entrades diàries de pacients.
La distribució d´urgències actual és compond :
-Zona urgències amb Nivell I-II-II de MAT (urgències i emergències)
-Zona urgències amb Nivell IV-V (no urgents)
-Zona atenció especialitats quirúrgiques, oncohematològiques,otorrino i oftalmologia urgent.
-Zona d´observació: 53 punts.
Actualment treballem conjuntament amb una gran dotació de professionals d´infermeria (RRHH) a càrrec nostre i que distribuïm entre 3 supervisores d´urgències (2 de dia, i 1 de tarda)
La gran gestió i el gran pes diari, actualment del nostre treball se l´emporta la gran gestió de RRMM, RRHH, i manteniment del servei.
Des del 2015 estem treballant per processos al HVH, i concretament a urgències hem treballat conjuntament amb l´equip mèdic "El procés urgent", que a dia d´avui podem afirmar que ens ha donat unes millores al servei importants, i que seguim treballant per aconseguir aquelles que encara estant més febles.
Carmen  Fernandez Vargas

Institutions

General Hospital

Nursing Management

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.