Els projectes per fer un

Campus capdavanter

Màster en recerca biomèdica translacional VHIR

Màster en recerca biomèdica translacional al Vall d'Hebron Institut de Recerca

La nostra vocació docent, assistencial i de recerca es troba en el Màster oficial en recerca biomèdica i translacional VHIR, un programa de caràcter oficial creat i desenvolupat al Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus per formar, amb els nostres professionals, els investigadors d’excel·lència en l’àrea biomèdica del futur. Més de 130 alumnes ja han passat per aquest programa de formació, que reconeix i capta el millor talent per a Vall d’Hebron.

Descripció del projecte

Un màster propi com a plataforma per a la captació i retenció de talent, i fer-ho compartint els coneixement dels nostres professionals i allò que ens fa únics, com el fet de desenvolupar la recerca a partir de la col·laboració estreta entre la recerca i l’assistència. Formem els professionals del futur.

La investigació translacional és l’eix d’aquest màster, que abasta la nostra vocació docent, de recerca i assistencial. En la nostra activitat diària, treballem la recerca biomèdica a partir de posar en contacte directe la consulta dels metges amb el laboratori. Compartim aquesta filosofia de treball, l’experiència i els coneixements, mitjançant un programa de formació oficial.

Així, l’objectiu del màster és dotar els estudiants dels coneixements necessaris per ser capaços de transformar els coneixements teòrics de la investigació bàsica en aplicacions clíniques, tractaments i millors mètodes de diagnòstic que repercuteixin en un benefici en la salut dels pacients.

Els nostres professionals són l’equip docent del màster, que s’imparteix íntegrament a les instal·lacions del Vall d’Hebron Institut de Recerca.  És un programa fet a mida, ja que el personal assistencial i de recerca són els que han dissenyat els continguts del màster i els mateixos que fan de docents. 

Els tres anys de recorregut ja permeten recollir la valoració dels destinataris del projecte. Dur a terme les seves classes en un entorn hospitalari amb la capacitat del nostre Campus és un dels trets que els estudiants valoren més positivament. Un espai on conviuen la docència i la investigació, però també l’assistència diària a pacients amb casos reals. Un entorn únic que ofereix una visió general de la recerca biomèdica gràcies al gran volum de pacients de l’hospital. Les grans possibilitats en investigació i les diferents tècniques que s’utilitzen a les proves són altres motius que destaquen a l’hora de realitzar aquest màster amb nosaltres. 

El màster està orientat a la carrera investigadora, dóna accés al programa de doctorat i ofereix als alumnes la possibilitat d’escollir l’àrea de la biomedicina a la qual vulguin especialitzar-se i desenvolupar la seva formació. S’adreça a titulats universitaris en biologia, biomedicina, bioquímica, biotecnologia, medicina, infermeria, genètica, farmacologia, microbiologia i veterinària, així com a graduats en altres titulacions afins en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut.

Un cop acabat el màster, els estudiants són capaços d’entendre els aspectes metodològics, regulatoris, logístics i ètics de la investigació translacional i clínica, de dissenyar experiments i d’identificar les oportunitats de transferir els resultats a la indústria, i d’adquirir un coneixement profund i una visió crítica dels principals reptes que han d’afrontar els investigadors biomèdics. En definitiva, estan formats per poder treballar en recerca biomèdica en un entorn orientat a la translació d’aquest coneixement, com ara el Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus.

Accedeix al web del Màster oficial en recerca biomèdica i translacional VHIR.

Institucions del campus involucrades

Vall d'Hebron Institut de Recerca

On trobar-lo
 
Notícies i activitats
Descobreix més
Embedded thumbnail for European University Hospital Alliance (EUHA)
European University Hospital Alliance (EUHA)
European University Hospital Alliance (EUHA)
06.02.2019

Més informació a: http://www.euhalliance.eu/