Amb tu, impulsem un futur millor!

El teu llegat o herència solidària permetrà estendre la teva empremta en el temps i ens ajudarà a potenciar la recerca en tractaments nous i millors per a la salut del demà. Qualsevol aportació, per petita que sigui, marcarà la diferència.

Com puc incloure Vall d'Hebron en el meu testament?

Dona amb un ordinador

Llegar béns, drets o patrimoni

Pots marcar quins béns materials (immobles, obres d'art, etc.) i/o immaterials (diners o accions) vols deixar a la institució. També pots llegar uns drets determinats o un percentatge sobre el valor total del patrimoni.

Hospital General Vall Hebron

Fer a Vall d'Hebron la teva cohereva

Pots designar Vall d'Hebron com a cohereva. És a dir, pots designar més d'un hereu, siguin persones o institucions, especificant el percentatge assignat a cadascuna de les parts.

Llegat herència

Ser la teva hereva universal

En el cas que no tinguis hereu, pots lliurar tots els teus béns, drets i/o accions a Vall d'Hebron.

Quins passos haig de seguir per incloure Vall d'Hebron en el meu testament?

Demana assessorament a un notari o advocat

Consultar un especialista t'ajudarà a resoldre els dubtes que puguis tenir, et guiarà en el camí que cal seguir per garantir la validesa de la documentació i defensarà que la teva voluntat es compleixi tal com ho hagis establert. A més, el testament solidari està exempt de l'impost sobre successions i donacions.

Inclou les dades de Vall d'Hebron en el testament

En el moment de fer el testament, és important incloure les dades de la institució per assegurar que es compleix la teva voluntat. Les dades són:

 • Nom: Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca
 • CIF: G-60594009
 • Adreça: Passeig Vall Hebron, 119-129. Edifici Mediterrània. 08035 Barcelona

Informa'ns de la teva decisió

Volem agrair-te personalment la decisió i assegurar que es compleix el teu desig. Pots comunicar-nos la teva determinació al telèfon 93 151 76 41 o per correu electrònic a amicsvallhebron@vallhebron.cat. Qualsevol informació que comparteixis serà tractada amb la màxima confidencialitat. Recorda que un testament és un procediment senzill i reversible. També et recomanem que ens facis arribar una còpia del testament i informis de la teva voluntat una persona del teu entorn de confiança.

Preguntes freqüents

Un testament és un document escrit que una persona fa de manera voluntària per disposar què vol que es faci amb els seus béns després de la seva mort.

Sí, pots nomenar un únic hereu, més d’un (cohereu) o fer un llegat.

Has de tenir en compte que, per llei, hi ha una part de l’herència que correspon al o als hereus forçosos, és el que s’anomena legítima. La persona que fa el testament (testador) no pot privar-los d’aquesta legítima, excepte en els supòsits que preveu la llei.

L'herència són els béns, drets i deures que es transmeten als successors quan mor una persona. Aquesta herència es divideix en tres:

 • La legítima. Correspon a una part de l'herència i, per llei, es divideix entre els hereus forçosos a parts iguals.
 • El terç de millora. Com la legítima, es divideix entre els hereus forçosos, però no necessàriament a parts iguals. El testador pot decidir com fa aquest repartiment.
 • El terç de lliure disposició. Són els béns que el testador pot deixar lliurement a una persona, familiar o no, una institució jurídica o una entitat sense ànim de lucre.

El llegat, en canvi, són els béns o drets, separats de l'herència, que la persona deixa a una persona, institució o organització. Hi ha, però, un màxim: no ha de perjudicar la legítima dels hereus forçosos. El llegat ha de constar en el testament de manera expressa.

Hi ha tres tipus de testaments:

 • Obert. És aquell testament que es fa davant de notari, amb el seu assessorament, coneixement i legitimació. És la manera més còmoda, segura i habitual de fer testament. Tot i el nom, el seu contingut no és públic i el notari no pot comunicar-lo fins a la defunció del testador.
 • Tancat. El testador entrega el seu testament en un sobre tancat al notari. Aquest no en coneix el contingut fins al moment d'obrir-lo, després de la mort del testador. 
 • Hologràfic. En aquest cas, la persona que fa testament escriu a mà el contingut. Per tal que sigui vàlid, s'han de fer uns tràmits especials amb intervenció judicial a la defunció del testador. També cal comprovar-ne l'autenticitat davant de notari.

Pots llegar diferents tipus de béns:

 • Béns immobles o propietats. 
 • Diners, accions, efectiu en entitats bancàries o en metàl·lic. 
 • Un percentatge del patrimoni.
 • Un fons d'inversió. 
 • Joies, obres d'art o antiguitats.
 • Assegurances de vida. 
 • Etc.

La Fundació gestionarà aquests béns a través de la taxació de professionals independents i seran posats a la venda conforme al preu taxat; excepte en el cas de diners, fons d'inversió o accions, que es liquidaran i s'ingressaran en els comptes de la Fundació.

No, el 100 % del teu llegat anirà destinat als projectes en els quals treballem. La Fundació, com a entitat jurídica, no està subjecta a l'impost de successions. A més, els donatius a una fundació, en forma d'herència o un llegat, estan exempts de l'impost de societats.

Pots fer una modificació del teu testament. Legalment no hi ha un límit de canvis, però has de tenir compte que el darrer serà el que tindrà valor legal.

Com en el cas anterior, hauràs de fer una modificació del teu testament. Recorda que el darrer document serà el que tindrà valor legal.

La teva aportació serà destinada a finançar projectes de recerca de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca. Treballarem per complir la teva darrera voluntat en col·laboració amb totes les parts implicades i complint les obligacions legals.

El notari que faci la lectura del testament ha de notificar-ho en el moment de la defunció. Si tens marmessor, que és la persona encarregada de fer complir i executar la darrera voluntat del testador, serà la persona que ho notifiqui o, si no n'hi ha, la resta dels hereus.

Tot i això, et recomanem que facis arribar una còpia del testament a la Fundació, per tal de poder complir la teva última voluntat.

Formulari de contacte

El telèfon d’atenció al soci i donant és el 93 151 76 41.

Ets un particular o una empresa?

 

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vallhebron.cat, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

Selecciona el butlletí que vols rebre:

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vallhebron.cat, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.