Els projectes per fer un

Campus capdavanter

Xarxa Oncològica de Catalunya

Xarxa Oncològica de Catalunya

La Xarxa Oncològica de Catalunya és fruit d’un acord estratègic entre dues empreses públiques: l’Institut Català de la Salut (ICS) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Coordina l’atenció als pacients de càncer arreu del territori català i uneix professionals especialitzats en un model comú d’assistència que, alhora, pretén estimular la recerca. Els seus principals objectius són: garantir una atenció clínica integral als pacients oncològics i millorar la capacitat per afrontar els reptes de la medicina de precisió en el tractament del càncer.

Descripció del projecte

La Xarxa Oncològica de Catalunya abasta el 60% dels malalts de càncer de Catalunya. És la suma de l’Institut Català de la Salut (ICS) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO). D’una banda, l’ICS controla dos grans hospitals que ofereixen assistència oncològica: l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’Hospital Universitari Arnau Vilanova. De l’altra, l’ICO està present a l’Hospitalet, als centres de Girona, a Badalona i al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

La Xarxa neix amb la voluntat de convertir-se en un referent mundial contra el càncer. Un pol d’innovació, recerca i assistència a Europa i al món. El Pla de salut de Catalunya 2016-2020 defineix el càncer com una de les prioritats de salut. És per això que planteja aliances estratègiques i concentració de recursos per potenciar les xarxes entre centres terciaris de referència i hospitals del territori.

El model assistencial de la Xarxa Oncològica de Catalunya treballa en aquestes línies:

  • Programa de tumors freqüents i terciaris: engloba tota l’activitat assistencial relacionada amb el pacient ja diagnosticat i el procés terapèutic convencional
  • Programa de tumors rars: pla terapèutic aplicat a pacients amb tumors rars
  • Programa de recerca clínica: comprèn tot el tractament dins d'un assaig clínic
  • Cures pal·liatives: són les cures destinades a millorar la qualitat de vida dels malalts amb càncer
  • Unitat de farmàcia oncològica mancomunada: millora de la capacitat de gestió de la farmàcia, tant en polítiques de compra com en la gestió de la prestació
  • Registre de tumors hospitalari i sistemes d’informació: integració entre la informació dels diferents centres amb l’objectiu de facilitar una unitat d’informació compartida

Aquest model s’emmiralla en el d’altres països punters en el tractament del càncer. Aposta per la medicina de precisió, que permet un tractament personalitzat i per la gestió del coneixement, que facilita el registre de dades, l’avaluació dels resultats i la transferència d’informació entre professionals. 

Institucions del campus involucrades

Hospital General

On trobar-lo

Serveis transversals

On trobar-lo

Vall d'Hebron Institut de Recerca

On trobar-lo

Vall d'Hebron Institut d'Oncologia

On trobar-lo
Professionals relacionats
Dr. Josep
Tabernero Caturla
Cap de Servei
Oncologia Mèdica
Dra. Cristina
Díaz de Heredia Rubio
Cap de Secció
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Investigador
Oncologia, Recerca Translacional en Càncer en la Infància i l'Adolescència
Dr. César
Serrano García
Metge/ssa
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Genitourinary, Central Nervous System (CNS) Tumors, Sarcoma and cancer of unknown primary site program
Dr. Lucas
Moreno
Director clínic
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Investigador
Recerca Translacional en Càncer en la Infància i l'Adolescència
Dra. Cristina
Saura Manich
Cap d'Unitat
Oncologia Mèdica
Investigador Clínic
Grup de càncer de mama i melanoma
Dr. Joan
Carles Galcerán
Cap de Secció
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Genitourinary, Central Nervous System (CNS) Tumors, Sarcoma and cancer of unknown primary site program
Dra. Enriqueta
Felip
Cap de Secció
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Grup de tumors toràcics i càncer de cap i coll
Dr. Pablo
Velasco Puyó
Dra. Soledad
Gallego Melcón
Metge/ssa
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Cap/Responsable
Recerca Translacional en Càncer en la Infància i l'Adolescència
Dra. Lorena
Valero Arrese
Metge/ssa
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Dra. Teresa
Macarulla Mercadé
Cap d'Unitat
Oncologia Mèdica
Sr. Jordi
Bernabeu Rodríguez
Infermer/a
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Sra. Raquel
Coronado Robles
Infermer/a
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Notícies i activitats
Descobreix més