El teu temps no té preu

Amputats Sant Jordi

Amputats Sant Jordi

Entitat sense ànim de lucre que dedica els seus esforços a oferir suport a persones amb amputació, agenèsia i altres discapacitats físiques, per aconseguir la plena inclusió i defensar els drets que l’assisteixen. Totes les seves accions van enfocades a promoure una nova cultura de les capacitats que aspira a crear una societat més inclusiva i respectuosa amb la dignitat de la persona i les diferències.

 

www.amputats-santjordi.org