El teu temps no té preu

Associació de Nens i Nenes amb Trasplantament Hepàtic (ANINATH)

ANiNATH és una associació sense ànim de lucre fundada per pares i mares de nens i nenes trasplantats de fetge i per donants de viu. ANiNATH reconeix que el trasplantament és una experiència humana. Per això, la seva missió consisteix en ser el vehicle d’expressió i d’acció de totes aquelles famílies amb nens trasplantats hepàtics o en vies de ser-ho, així com dels propis nens, per tal de millorar la seva qualitat de vida, el seu entorn i contribuir al seu creixement personal abans, durant i després de tot el procés. ANiNATH centra la seva activitat en 3 àrees prioritàries: 1) Millorar els aspectes sociosanitaris del trasplantament hepàtic infantil (suport a les famílies, hospitalització,   infraestructures, sensibilització envers la donació d’òrgans, …); 2) Organitzar activitats educatives i lúdiques per als nens i adolescents; 3) Contribuir a la investigació i innovació en l’àmbit del trasplantament hepàtic en Pediatria.

 

www.aninath.com