El teu temps no té preu

Federació Catalana de Voluntariat Social

Federació Catalana de Voluntariat Social

És la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya. Som una xarxa d’entitats sense ànim de lucre, i treballem pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social a Catalunya. La FCVS dóna serveis a les entitats adherides, des d’una perspectiva transversal: formació, recursos audiovisuals, gestió d’assegurances, borsa de voluntariat en línia, publicacions, jornades de debat, recursos sensibilitzadors, visibilitat, discurs d’incidència política per a combatre desigualtats i injustícies, i per enfortir les condicions amb què treballen. L’Hospital Universitari Vall d'Hebron i la Federació Catalana de Voluntariat Social col·laboren per cobrir les diferents necessitats socials que es deriven de l'atenció a la persona hospitalitzada. L'acord pretén coordinar l'expertesa de totes dues institucions i reconèixer la tasca de les prop de 700 persones que col·laboren amb l'hospital.

 

www.voluntaris.cat