El teu temps no té preu

Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

Constituïda a Barcelona l'any 1989, és una entitat sense ànim de lucre, de caràcter benèfic assistencial, que té com a finalitat la cobertura integral de les necessitats dels nens i joves en tractament oncològic a Catalunya. La tasca de la fundació consisteix a donar suport a les famílies (ajudes econòmiques i pisos d'acollida). L'entitat col·labora amb l'Hospital amb la integració d'una treballadora social a la Unitat de Treball Social de l'Hospital Vall d'Hebron.

 

www.fevillavecchia.es