L'actualitat de tot el Vall d'Hebron

El Dr. Lucas Moreno lidera un assaig en neuroblastoma en recaiguda

dilluns, 4 novembre, 2019

L'assaig clínic BEACON-Neuroblastoma ha mostrat resultats prometedors en el tractament amb el fàrmac bevacizumab per a pacients amb neuroblastoma en recaiguda o resistents al tractament . Aquest és un dels tumors pediàtrics més freqüents i agressius.

El Dr. Lucas Moreno, cap del Servei d'Oncohematologia Pediàtrica de Vall d'Hebron, és el líder de l'assaig clínic BEACON-Neuroblastoma, que ha mostrat resultats prometedors en el tractament amb el fàrmac bevacizumab per a pacients amb neuroblastoma en recaiguda o resistents al tractament . Aquest és un dels tumors pediàtrics més freqüents i agressius.

El neuroblastoma és un dels càncers més comuns en nens menors de cinc anys i representa la meitat dels càncers en nadons. Aquest tipus de tumor es forma a partir d'unes cèl·lules de l'embrió formades pels ganglis simpàtics i pot tenir una presentació clínica molt variada. En el cas dels neuroblastomes d'alt risc, aquells en què la malaltia es dissemina amb metàstasi o que tenen un gen anomenat MYCN, cal combinar el tractament amb quimioteràpia, cirurgia, radioteràpia, trasplantament de medul·la i immunoteràpia i, malgrat aquest tractament intensiu, encara és una de les primeres causes de mortalitat per càncer en nens.

L'assaig clínic liderat pel Dr. Lucas Moreno, promogut per la Universitat de Birmingham, ha conclòs que afegir bevacizumab al tractament amb quimioteràpia aconsegueix reduir la mida d'aquests tumors. Aquest nou medicament frena l'arribada de sang al tumor en atacar als vasos sanguinis que aquests formen. Es tracta de l'estudi aleatoritzat més gran realitzat en neuroblastoma en recaiguda o refractarietat, realitzat amb 160 pacients entre 1 i 21 anys.

"L'assaig clínic apunta que incorporar bevacizumab al tractament del neuroblastoma en recaiguda millora la proporció de pacients que responen al tractament, ja que fa que els tumors creixin menys", resumeix el Dr. Lucas Moreno. L'estudi també avaluarà si el tractament amb bevacizumab afegit a la quimioteràpia millora la supervivència dels pacients, resultats que estaran ja disponibles el 2020, i permetrà definir com s'han de tractar aquests pacients en un futur pròxim.

Comparteix aquest contingut