L'actualitat de tot el Vall d'Hebron

Un any més ens sumem al Dia Europeu de l'Ús Prudent dels Antibiòtics

Dia Europeu de l'Ús Prudent dels Antibiòtcs
divendres, 17 novembre, 2017

A Vall d'Hebron apostem per un ús prudent dels antimicrobians basat en el treball en equip i amb l’objectiu de millorar-ne l’ús i els resultats clínics dels pacients. Un any més, ens sumem al Dia Europeu de l’Ús Prudent d’Antimicrobians.

A Vall d'Hebron apostem per un ús prudent dels antimicrobians basat en el treball en equip i amb l’objectiu de millorar-ne l’ús i els resultats clínics dels pacients.

Un any més, Vall d'Hebron  ens sumem al Dia Europeu de l’Ús Prudent d’Antimicrobians.

 

La resistència als antimicrobians. Un problema global molt greu

La resistència als antimicrobians és una qüestió que amenaça cada vegada més amb posar en risc la nostra capacitat de tractar malalties infeccioses i els avanços aconseguits en salut global en dècades passades i augmenta els costos dels sistemes de salut. És un problema de salut pública greu, i si no s’hi posa remei, l’any 2050 les morts per la resistència als antimicrobians superaran les del càncer. La solució consisteix a conscienciar la població i els professionals de la importància de fer un consum moderat dels antibiòtics i en promoure la recerca en aquest camp. Enguany el programa “La Marató” de TV3 està destinat a les malalties infeccioses i es farà especial èmfasi en la necessitat d’optimitzar l’ús dels antimicrobians per millorar el pronòstic dels pacients que pateixen una infecció greu.

 

Programes d’optimització de l’ús dels antimicrobians a Vall d’Hebron

En els darrers anys a l’Hospital Maternoinfantil es va iniciar el programa institucional d’optimització del l’ús dels antimicrobians a la població pediàtrica (PROA-NEN). Inicialment, es va constituir el grup de treball amb la participació de pediatres de les unitats clíniques on s’utilitzen més freqüentment antimicrobians d’ampli espectre a pediatria (unitats de Crítics, Infeccioses, Oncohematologia, Cirurgia, Nounats), així com la participació dels serveis de Farmàcia, Microbiologia. A més, el grup manté una relació estreta amb el grup de Control de la Infecció de l’hospital.

Aquest 2017, amb l’objectiu d’ampliar el grup de treball, s’han incorporat d’altres unitats de l’Hospital, Urgències i Infermeria. A més, s’ha fet un pas molt important per donar transversalitat al projecte amb la incorporació de l’atenció pediàtrica de l’àrea d’atenció primària d’influència del nostre centre, el SAP Muntanya.

El Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital General, en col·laboració amb altres serveis de l’Hospital com Microbiologia, Farmàcia, Anestèsia i Medicina Intensiva porta a la pràctica assistencial rutinària un programa estructurat d’optimització en l’ús adequat dels antimicrobians, tant en el vessant terapèutic com profilàctic. Els elements claus del Programa són l’assessorament directe dels especialistes del servei als pacients complexos o amb infeccions produïdes per patògens multiresistents, l’elaboració de guies de pràctica clínica i la vigilància continuada de la utilització de determinats antimicrobians. Amb aquesta estratègia la nostra institució manté uns indicadors de consum d’antimicrobians i de freqüència de patògens resistents en els millors estàndards del nostre entorn.

 

Reptes de futur per evitar l’aparició de resistències als antibiòtics: recerca i formació

La recerca clínica i l’estudi de resultats en salut de la implantació del PROA-NEN seran la clau per seguir avançant en el bon ús dels antimicrobians en els pacients pediàtrics.

El bon ús dels antimicrobians és responsabilitat de tothom. Per això, la formació continuada dels professionals sanitaris i de la població general són la garantia que se’n faci un ús prudent a tots els àmbits.

En aquest sentit, des del PROA-NEN aquest 2017 s’han iniciat diferents projectes de recerca clínica en les infeccions en el pacient pediàtric i s’ha consolidat el curs de formació continuada PROA-NEN amb l’organització de la 3a edició.   

El grup PROA-NEN s'ha proposat impulsar el Programa Start Smart...Then Focus que va iniciar el Public Health England. Es pretén promoure la inclusió en tots els cursos clínics dels pacients pediàtrics ingressats al nostre centre que reben tractament antibiòtic unes anotacions preestablertes respecte a l'antibiòtic escollit, la dosi i via d'administració i la durada proposada. La redacció del metge responsable d'aquestes indicacions s'ha relacionat amb una major consciència de la prescripció raonada i prudent dels antibiòtics i facilita la comprensió de tots els professionals implicats en l'atenció dels pacients del tractament antibiòtic que reben.

 

Comparteix aquest contingut
Professionals relacionats
Dr. Pere
Soler Palacín
Responsable/Coordinador
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Dr. Benito
Almirante Gragera
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Malalties Infeccioses
Dr. Tomàs
Pumarola Suñé
Cap de Servei
Microbiologia
Dr. Juan José
González López
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Dr. Mateu
Espasa Soley
Responsable/Coordinador
Microbiologia
Dr. Andrés
Antón Pagarolas
Dra. Sònia
Rodríguez Tello
Dra. Susana
Melendo Pérez
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Sra. Clàudia
Broto Cortés
Investigadora
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Sra. Laura
López Seguer
Psicòleg/a
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dr. Jacques
Rivière
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Sra. Susana
Clemente Bautista
Farmacèutic/a
Farmàcia
Dr. Antoni
Soriano Arandes
Notícies i activitats
Descobreix més