L'actualitat de tot el Vall d'Hebron

Un estudi evidencia la infrautilització del trasplantament pulmonar en pacients amb hipertensió arterial pulmonar

Manuel López-Meseguer, Pneumologia Vall d'Hebron
dilluns, 15 gener, 2018

Partint de les dades del Registre Espanyol d'Hipertensió Arterial Pulmonar (REHAP), un equip de professionals liderat pel Dr. Manuel López-Meseguer, del Servei de Pneumologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha estudiat la utilització del trasplantament de pulmó en els pacients amb aquesta malaltia. L'anàlisi de 1.391 pacients els ha portat a la conclusió que són pocs els que es poden beneficiar d'aquesta tècnica a causa dels estrictes criteris de selecció. Tot i així, la meitat dels pacients potencialment elegibles per a trasplantaments no accedeixen a ell. L'estudi s'ha publicat a la revista PLOS One.

Entre gener de 2007 i març de 2015, es van incloure en REHAP un total de 1.391 pacients amb Hipertensió Arterial Pulmonar (HAP), dels quals 375 (27%) van morir i 36 (3%) van ser trasplantats en aquest període. Es va estimar que, dins del grup de pacients morts 36 eren potencialment elegibles per a trasplantament pulmonar, i malgrat això, no van optar a ell. 

Per tant, aquestes dades evidencien la infrautilització del trasplantament pulmonar en pacients amb HAP, ja que "és probable que gairebé el doble de pacients poguessin haver-se beneficiat d'aquesta opció", adverteix el Dr. Manuel López-Meseguer. "Aquesta situació -apunta el Dr. Antonio Román, cap de la Unitat de Trasplantament Pulmonar de l'Hospital Vall d'Hebron- podria optimitzar-se si s'agilitzés la derivació dels pacients cap a centres que comptin amb un programa de trasplantament pulmonar en fases primerenques de la malaltia".

No obstant això, els investigadors destaquen que, com passa amb altres malalties respiratòries, l'ús del trasplantament de pulmó com a tractament de la HAP està restringit a casos molt seleccionats, i fins i tot en condicions ideals, només un petit nombre de pacients el rep. De fet, l'estudi ha revelat que els pacients que són atesos en hospitals on es fan trasplantaments de pulmó, tindrien més possibilitats de ser trasplantats que si són atesos en altres centres. A Espanya només hi ha set hospitals que compten amb programa de trasplantament pulmonar sent Vall d'Hebron un referent en aquest camp i també en el tractament de la hipertensió arterial pulmonar.

 

La Hipertensió Arterial Pulmonar

 

L'HAP és una malaltia rara, greu i potencialment mortal provocada per una elevada pressió sanguínia en les artèries pulmonars, les quals s'estrenyen dificultant el flux sanguini al seu pas. Entre els símptomes més comuns estan cansament en activitats rutinàries i la dispnea o dificultat per respirar.  L'empitjorament pot ser molt ràpid i el desenllaç fatal. De fet, d'entre els afectats, cada any hi ha una taxa de mortalitat del 19%. Per això, el trasplantament pulmonar s'ha de considerar en els casos d'HAP severa que mostrin una resposta insuficient al tractament farmacològic.

 

Documents vinculats

Comparteix aquest contingut