La millor assistènciades d'un campus punter
Inici | Què fem al Campus | Assistència
color

Centrats en la qualitat
de vida dels pacients

La medicina avança cap a un model centrat en el pacient en què cada vegada més el diagnòstic i tractament serà personalitzat. És necessari treballar de manera multidisciplinària i unir coneixements de diferents àrees per trobar solucions “ad hoc” per a cada pacient. La professionalitat, el compromís i la recerca dels professionals del Campus són elements claus per assolir aquest nou repte i poder oferir una assistència excel·lent al pacient.

Assistència

Més d’1.200.000 pacients són atesos cada any al Vall d’Hebron. Als nostres centres s’hi duen a terme més de 32.000 intervencions quirúrgiques anuals i prop de 250 trasplantaments. Comptem amb més de 7.000 professionals implicats amb el pacient i compromesos amb una assistència de qualitat. Participen en aquesta tasca totes les especialitats assistencials, els serveis clínics i de suport, els centres docents, els centres d’investigació i els laboratoris. En tot, el pacient és el centre i l’eix del nostre sistema. Aquest model sanitari ens ha permès participar d’iniciatives del Departament de Salut i l’Institut Català de la Salut, i ens ha reportat grans reconeixements estatals i internacionals.
Consulta les acreditacions Consulta la llista d'especialitats
Professionals de Vall d'Hebron fent assistència
Pacient de Vall d'Hebron fent exercicis de rehabilitació

Rehabilitació

La rehabilitació és una àrea transversal en què estan implicats gran part dels serveis assistencials i quirúrgics. Aquesta col·laboració multidisciplinària, que troba un ecosistema adient al Vall d’Hebron, és clau per assolir processos d’alta complexitat com ara lesions medul·lars, dany cerebral adquirit, espina bífida o cremats, en què els nostres serveis són referents per les fites aconseguides.

El servei de rehabilitació té com a objectiu aconseguir el màxim nivell d’autonomia, de capacitat funcional i de qualitat de vida del pacient, segons el diagnòstic i el grau de discapacitat. El fet de corregir o minimitzar l’afecció és possible mitjançant el seguiment assistencial continu, el tractament integral i la utilització de tècniques terapèutiques.

Suport al diagnòstic i al tractament

Els Laboratoris Clínics són un peça fonamental en l’àmbit de l’atenció al pacient. L’anàlisi de les mostres i els resultats facilitats són l’eina bàsica per a la formulació del diagnòstic. Actualment, els Laboratoris Clínics col·laboren en el 70 % dels diagnòstics clínics que es realitzen i generen el 80 % de les dades de coneixement claus per al desenvolupament de la nostra tasca assistencial.

El Campus compta amb el laboratori clínic hospitalari més gran de l’Estat espanyol i un dels més grans d’Europa. La seva situació a Vall d’Hebron respon, precisament, al potencial assistencial del Campus. Els Laboratoris Clínics al Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus són un centre innovador, amb voluntat de millora i amb la capacitat d’assolir un gran nombre de mostres de manera ràpida i eficaç gràcies a l’automatització del seus processos. Una eina essencial per a l’assistència i pel Campus.
Professional de Vall d'Hebron treballant al laboratori

Investiguem per millorar
la medicina de demà

Al Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus apostem per la recerca com a eina per aportar solucions als reptes que ens trobem diàriament a l’assistència mèdica. La nostra tasca assistencial ens permet conèixer els problemes de primera mà i treballar per buscar-hi solucions.
La recerca al Campus