Prepara't per al món laboral
Inici | Què fem al Campus | Docència | Formació professional
color

Formació 
professional

Mitjançant convenis de col·laboració, l’Hospital ofereix pràctiques clíniques a estudiants universitaris i també a estudiants de cicles formatius. És la millor manera de preparar-se per entrar al món laboral i tenir un contacte directe amb la realitat assistencial

Pràctiques clíniques per a estudiants universitaris

L’Hospital té conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1971 i tenim al nostre recinte una de les unitats docents de la Facultat de Medicina on s’imparteixen els cursos clínics dels graus i postgraus de medicina, d’infermeria i de biomedicina. 


Mantenim, a més, acords amb altres universitats o centres docents externs per dur a terme de pràctiques en diverses titulacions tant de grau com de postgrau. Cada any més de 800 estudiants tenen experiències clíniques al nostre entorn. 

Pràctiques clíniques per a estudiants d'escoles professionals

L’Hospital acull alumnes de pràctiques dels cicles formatius de la branca sanitària de més de 15 centres docents. Els alumnes desenvolupen les habilitats pròpies de les diferents titulacions i les actituds necessàries per dur a terme correctament la seva tasca. 
La formació pràctica al nostre centre s’orienta a la capacitació per a l’acció, i permet implementar els aprenentatges teòrics del món acadèmic i a la pràctica assistencial. 

Estudiants de postgrau

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus pot acceptar en pràctiques curtes estudiants d’altres universitats o d’altres titulacions, sempre que es disposi de capacitat docent suficient. En tots els casos ha d’existir un conveni signat que doni cobertura legal a les pràctiques entre la universitat de la qual procedeixen els estudiants i el centre. 

En el cas de l’Hospital, els tràmits no els pot realitzar l’estudiant a títol individual, sinó que ho ha de fer el responsable de pràctiques de la facultat o universitat amb la Direcció de Docència

El Vall d’Hebron Institut de Recerca també ofereix la possibilitat d’establir un conveni de pràctiques. Permet investigar al laboratori les patologies reals de persones i experimentar amb animals, i fer-ho amb la tecnologia més avançada i l’esperit de buscar solucions als problemes de salut de la ciutadania. Un món apassionant, un pas més cap a l’entrada en el món laboral i una experiència profitosa per al futur historial professional. Hi ha molts grups de recerca que treballen en àrees científiques molt diferents. Si estàs interessat en ampliar la teva formació a l'Institut de Recerca i compleixes els requisits, posa’t en contacte amb el teu centre d’estudis per iniciar les gestions necessàries.

Estudiants de doctorat, màster i diplomatures

Aquests estudiants estan matriculats als departaments universitaris per realitzar una activitat docent que poden necessitar per completar els seus programes acadèmics i fer estades en àrees assistencials. Aquestes estades són exclusivament formatives i no inclouen responsabilitats assistencials. 

Les activitats en què intervenen han de ser planificades, dirigides, supervisades i graduades pels professionals de l’Hospital amb què s’estan fent pràctiques, i han de comptar amb el consentiment dels pacients per ser presents o participar en el seu diagnòstic o tractament mitjançant l’entrevista clínica, l’exploració o la realització de procediments de qualsevol tipus. 
Els tràmits els ha de fer el responsable del màster o de la diplomatura, amb la Direcció de Docència amb l’antelació suficient per pactar les condicions i signar el conveni o acord corresponent. No s’accepten sol·licituds dels estudiants a títol personal i no s’emeten autoritzacions dels serveis assistencials. 

En el cas del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), el procediment és similar al de les estades formatives de grau. Pots consultar aquí tota la informació.