Del laboratori a l'hospital
color

Treballem per
comprendre les malalties

A Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus apostem per la recerca com a eina per aportar solucions als reptes que ens trobem dia a dia en el camp de l’assistència mèdica. Tenim tres instituts de recerca dedicats a traslladar els problemes de la consulta al laboratori, i les solucions que hi trobem directament als pacients.

Treballem per comprendre les malalties, saber quin és el seu funcionament i crear millors tractaments que puguem aplicar a la realitat del pacient. El gran potencial del nostre Campus Hospitalari en l’àmbit de la investigació recau en l’excel·lència del treball en paral·lel dels centres de recerca i hospitals. Tenim l’oportunitat de conèixer de primera mà les afeccions i treballar per a facilitar-ne les solucions.

Entendre les malalties per millorar els tractaments

Comptem amb un entorn privilegiat per potenciar la recerca bàsica. Gràcies als hospitals, centres de suport i de recerca del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus podem dur a terme investigacions en pràcticament totes les especialitats mèdiques.

Viure el dia a dia en aquest complex sanitari de referència ens permet conèixer de primera mà les malalties i tenir accés a una realitat mèdica excepcional. El resultat és la millora constant dels tractaments, de l’assistència mèdica i, en definitiva, de la salut de les persones.
Consulta tots els Grups de recerca
Amb la recerca podem oferir una millor asssitència

Els tractaments del futur a les nostres mans

La innovació i el desenvolupament de nous tractaments depèn directament de la recerca clínica. La investigació de noves tècniques, medicaments o teràpies, que duem a terme al Campus és de vital importància per tal d’establir els beneficis del tractament i garantir la seguretat del pacient. Als nostres centres hi ha més de 1.000 assaigs clínics actius.

Tenim el privilegi i la responsabilitat de posar a prova molts dels fàrmacs que més tard s’apliquen als tractaments mèdics, això ens fa un complex sanitari de referència per a moltes empreses de desenvolupament i innovació mèdica.

L'aplicació real de la nostra recerca

La recerca translacional minimitza la distància entre els resultats que assolim als nostres laboratoris i l’assistència als pacients. L’objectiu final de la nostra recerca és aplicar els coneixements adquirits durant la recerca bàsica per prevenir i tractar els problemes durant la recerca clínica i, així, poder millorar la salut de les persones.

El fet de comptar amb un excel·lent equip mèdic al capdavant dels instituts de recerca ens permet aplicar la seva experiència i els seus coneixements mèdics a la resolució dels reptes que ens trobem durant la investigació. Una aportació d’un valor incalculable que afavoreix l’aplicació real dels resultats al servei assistencial. Junts aconseguim un sistema més sostenible en què els recursos esmerçats en la recerca es tradueixen en un benefici tant per a la medicina com per al pacient.

Tenim un compromís
amb la formació

La nostra activitat docent desenvolupa professionals des de la pràctica docent universitària, la formació especialitzada, fins a l’intercanvi constant amb altres professionals. Tenim més de 750 estudiants en pràctiques cada any, més de 600 residents estables i més de 300 en rotacions externes. Coneix tots els programes que hi ha darrere d’aquestes xifres.
La docència al Campus