Unim el nostre talent

Vall d’Hebron Institut d’Oncologia

Conquerint el càncer

 

El VHIO té un dels programes de recerca en càncer més dinàmics del país. Científics i investigadors clínics s’alien en un model purament translacional, abordant la malaltia de manera integral, per accelerar i avançar cap a teràpies més especialitzades per combatre el càncer.

Vall d'Hebron Institut d'Oncologia

Presentació

Al VHIO, metges i científics s’uneixen en equips multidisciplinaris amb l’objectiu de proporcionar millores en l’àmbit de les malalties oncològiques, i traduir els descobriments en beneficis mèdics. Més de 200 investigadors i personal assistencial es dediquen a comprendre la biologia del càncer, des de la biologia i genètica fins al tractament.

A partir de la recerca translacional es poden traslladar els coneixements derivats de la recerca a prevenir i tractar el càncer. La simbiosi del VHIO i l’hospital, aquest diàleg constant entre pacient i recerca, minimitza la distància entre els resultats del laboratori i l’atenció dels pacients.

L'activitat del VHIO s’estructura en quatre programes principals: recerca preclínica, translacional, clínica i core technologies; sempre centrats en oferir als pacients oncològics tractaments menys agressius i més personalitzats. Per això, el Campus Vall d’Hebron té un potencial privilegiat i proporciona accés directe a tot el ventall de professionals de l’oncologia i als possibles tractaments.

Els millors professionals dedicats a abordar les moltes preguntes que queden per respondre per superar aquesta malaltia multidimensional, heterogènia i complexa que és el càncer.

 
Professionals relacionats
Dr. Josep
Tabernero Caturla
Sra. Rosa
Romà Monfà
Directora de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Directora de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Directora de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Directora de Comunicació, Màrqueting i RSC
Direcció de Comunicació
Sra. Cristina
Villà Font
Cap de Màrqueting, Digital i Comunicació multicanal
Direcció de Comunicació
Cap de Màrqueting, Digital i Comunicació multicanal
Cap de Màrqueting, Digital i Comunicació multicanal
Cap de Màrqueting, Digital i Comunicació multicanal
Direcció de Comunicació
Dr. Joan
Carles Galcerán
Research Technician
Genitourinary, Central Nervous System (CNS) Tumours, Sarcoma and cancer of unknown primary site programme
Research Technician
Oncologia Mèdica
Dra. Enriqueta
Felip
Research Technician
Thoracic tumours and head and neck cancer group
Research Technician
Oncologia Mèdica
Dra. Fiorella
Ruiz-Pace
Research Technician
Oncology data science (ODysSey) group
Sr. David
Alvarez Guardia
Gestor de dades
Breast cancer and melanoma group
Sra. Cristina
Viaplana
Research Technician
Oncology data science (ODysSey) group
Sra. María Isabel
Martínez Yepes
Gestor de dades
Breast cancer and melanoma group
Dra. Angela
Quintana Vega
Translational Researcher
Breast cancer and melanoma group

Les nostres xifres

10,96

factor d'impacte

3.000

pacients amb precribratge molecular

20

grups de recerca

Descobreix més