Centre de Càncer de Mama Vall d'Hebron: més d'una dècada millorant el tractament de les pacients gràcies a la recerca

El Centre de Càncer de Mama Vall d'Hebron és un referent gràcies al tractament multidisciplinari que realitzen els professionals implicats en el tractament de les pacients de càncer de mama en tots els moments del procés de la malaltia.

14/10/2020

El proper 19 d’octubre és el Dia Mundial del Càncer de Mama. Aquest continua sent un dels tumors amb més incidència entre la població. Segons dades de la SEOM (Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica), els càncers més diagnosticats amb més freqüència en les dones a Espanya el 2020 seran els de mama, còlon i recte. S'estima que aquest 2020 hi haurà 32.953 casos nous de càncer de mama a Espanya, per davant del càncer colorectal, el d'úter, el de pulmó i el d'ovari. Fins a un 30 % dels càncers diagnosticats en la dona tenen l’origen en la mama, i és la principal causa de mortalitat per càncer entre la població femenina. Gràcies als programes poblacionals de detecció precoç de càncer de mama, la majoria d’aquests tumors es diagnostiquen en estadis localitzats i, per tant, són curables. Però, tot i així, el càncer de mama és la principal causa de mortalitat per càncer entre la població femenina.

I, malgrat que aquestes xifres puguin semblar alarmants, la veritat és que la investigació duta a terme durant l'última dècada ha permès conèixer més profundament tots els mecanismes que s'amaguen darrere de la malaltia. Això ha estat clau a l'hora de desenvolupar nous fàrmacs i combinacions de tractaments que han aconseguit millorar notablement els resultats de les pacients de càncer de mama, i augmentar-ne la supervivència de manera significativa.

Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, el Campus Vall d'Hebron ha volgut plasmar, en una sèrie de cinc vídeos divulgatius, els avenços que s'han produït en els darrers anys en la investigació oncològica i en el tractament de les pacients amb càncer de mama: l'increment d'assajos clínics de nous fàrmacs, liderats pel Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), per a pacients que no responen als tractaments estàndard, els nous criteris en la cirurgia, el diagnòstic precoç gràcies a la Unitat de Consell Genètic, el circuit pioner per tractar les embarassades diagnosticades de càncer de mama durant la gestació o el paper imprescindible de la infermeria especialitzada en oncologia en tot el procés. Aquests documents mostren el treball multidisciplinari que realitzen els professionals implicats en el tractament de les pacients de càncer de mama en tots els moments del procés de la malaltia.

Unitat de Càncer de Mama de Vall d’Hebron

Al Campus Vall d'Hebron, a través de la Unitat de Càncer de Mama de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, es realitza un abordatge integral i multidisciplinari de les pacients amb càncer de mama. Aquesta atenció integral és una realitat gràcies a un equip d'especialistes de diverses àrees: radiologia, anatomia patològica, cirurgia, oncologia mèdica, radioteràpia i cirurgia plàstica. A més, la investigació pionera i els nombrosos assajos clínics que es duen a terme al VHIO consoliden la Unitat de Càncer de Mama de l'hospital com a centre de referència nacional en el diagnòstic, tractament i seguiment de la malaltia.

Al Servei d'Oncologia es van realitzar 759 primeres visites de càncer de mama el 2019. D'aquestes primeres visites la majoria eren pacients amb malaltia localitzada, el 4,2 % tenien un càncer de mama metastàtic debutant, i el 18,2 % eren pacients metastàtiques que hi arribaven referides d'altres centres per valorar opcions de tractaments experimentals entre els assajos clínics actius que ofereix el VHIO.

La importància dels assajos clínics

“Disposar d'assaigs clínics en totes les seves fases és una de les grans riqueses de la Unitat de Càncer de Mama i alhora una de les seves fortaleses. Això ens permet oferir a les pacients fàrmacs molt abans que es comercialitzin, i elles es beneficien de participar en els estudis clínics”, comenta la Dra. Meritxell Bellet, oncòloga mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigadora del Grup de Càncer de Mama del VHIO, que afegeix que això, a més, no és només un benefici per a la pacient, sinó també per a la resta de la societat, ja que gràcies als resultats aconseguits és possible portar aquests fàrmacs, si funcionen, a la resta de pacients.

La Unitat d'Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) – Fundació "la Caixa", que dirigeix la Dra. Elena Garralda, que també és investigadora principal del Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del VHIO, juga un paper molt important a l'hora de posar aquests estudis a l'abast de les pacients, ja que actualment és una unitat de referència internacional en el desenvolupament precoç de nous tractaments oncològics i en la millora de les teràpies existents, com també en la selecció molecular òptima de les pacients susceptibles de respondre a aquestes teràpies.

Per això s'han desenvolupat panells de diagnòstic molecular avançat. La suma de tots aquests elements ha permès que el centre, que es va posar en marxa gràcies al suport de la Fundació "la Caixa" fa deu anys, sigui pioner a Europa i que les pacients tractades en aquesta unitat, on molt sovint reben tractaments que s'administren per primera vegada en humans, s'hagin pogut beneficiar de les teràpies experimentals més innovadores i prometedores, vinculades amb la medicina de precisió. “La investigació en càncer i els assaigs clínics són el que permet el progrés de la medicina, no ho hem d'oblidar. Però per poder dur-los a terme és important un treball molt coordinat de professionals molt especialitzats, que permetin un nivell d'excel·lència elevat”, explica la Dra. Garralda.

Al següent enllaç podeu veure un vídeo sobre la importància de la investigació clínica en el tractament diari de pacients amb càncer de mama.

Els avenços en la genètica

El treball de recerca realitzat durant l'última dècada permet conèixer millor els mecanismes del càncer i entendre el paper que juguen diversos gens en el desenvolupament de la malaltia. Paral·lelament a aquests avenços, cada vegada ha anat adquirint més importància l'anàlisi genètica per identificar alteracions hereditàries. “Pel que fa a l’herència, inicialment, només s'estudiaven dos gens susceptibles al càncer de mama, el BRCA1 i el BRCA2. Però això ha anat canviant i se n’hi han incorporat d’altres, com el PALB2. En la medicina personalitzada això juga un paper important per determinar quins són els tractaments específics que permetran obtenir un resultat millor, i també ens ajuden en la detecció precoç i la prevenció”, explica la Dra. Judith Balmaña, oncòloga mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigadora principal del Grup de Genètica del Càncer Hereditari del VHIO.

Des de la seva posada en funcionament, més de 5.000 persones han acudit a la Unitat de Consell Genètic del Càncer de Mama, tant pacients com familiars, i això ha servit per aconseguir un diagnòstic cada vegada més precoç, quelcom fonamental per millorar les possibilitats de supervivència. Això s'uneix als bons resultats en el diagnòstic precoç de les pacients aconseguits pel programa de cribratge posat en marxa fa ja vint anys, que ha analitzat més de 350.000 dones i ha detectat més de 800 casos.

Una altra eina de gran valor en aquest sentit són les plataformes gèniques, que han ajudat a millorar el coneixement del càncer gràcies a les anàlisis genètiques dels tumors. Això ha permès analitzar millor el risc de recidiva de la malaltia i predir-ne el pronòstic. Tot això s'ha traduït en una millor selecció de les pacients que es beneficien de la quimioteràpia després d’una intervenció per càncer de mama per reduir-ne el risc de recidiva, millorant-ne la qualitat de vida sense que això tingui un impacte en la seva supervivència. El Dr. Martín Espinosa-Bravo, cap de la Unitat de Patologia Mamària de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, assenyala que “en cirurgia la recerca en càncer de mama també ha tingut un impacte, que ha permès fer intervencions més conservadores sense posar en risc la supervivència de la pacient, com augmentar la freqüència de la cirurgia conservadora de la mama reduint la mida dels tumors mitjançant tractaments sistèmics abans de la cirurgia, o la disminució de la necessitat de dissecció axil·lar en casos com un o dos ganglis sentinelles afectats”.

Als següents enllaços podeu saber-ne més sobre la detecció precoç del càncer de mama i l’impacte de l’ús de les plataformes gèniques en el maneig del càncer de mama.

Càncer i embaràs

Una qüestió important que també s'ha tingut en compte és que algunes pacients són diagnosticades durant un embaràs. “Vam veure que hi havia una necessitat i per això hem desenvolupat un programa per atendre aquestes pacients”, explica la Dra. Cristina Saura, cap de la Unitat de Càncer de Mama de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron i investigadora principal del Grup de Càncer de Mama del VHIO, el treball de recerca de la qual ja va servir per demostrar que es podia tirar endavant un embaràs durant un càncer de mama sense que això tingués repercussió en els resultats de supervivència de la pacient.

“Però, encara que això sigui possible, tampoc hem de pensar que és una cosa senzilla. Calen professionals molt especialitzats i una coordinació d'equips multidisciplinaris que puguin controlar en tot moment l'embaràs d'aquesta pacient”, afegeix la Dra. Silvia Arévalo, cap de la Unitat de Medicina Fetal de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. El desenvolupament del programa específic per assistir aquestes pacients de la Unitat de Càncer de Mama ha permès precisament crear un circuit per facilitar tot aquest tractament i atendre-les de la millor manera possible.

El següent enllaç és un vídeo sobre el lideratge en el maneig multidisciplinari del càncer de mama durant i després de l’embaràs.

Equips d’infermeria especialitzats

Tampoc no es pot oblidar el paper dels equips d'infermeria, una altra peça clau en el tractament del càncer de mama, ja que es tracta del professional sanitari que més a prop està del pacient i que pot detectar-ne millor les necessitats i oferir alhora un suport emocional. “El treball d'aquestes infermeres és important a l'hora de facilitar la comunicació i, d'alguna manera, establir ponts entre pacients i metges”, exposa Isabel Magallón, supervisora de l’Àrea Ambulatòria d’Oncologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Per la seva banda, Ángeles Peñuelas, adjunta d'Infermeria Oncològica Clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i del VHIO, no dubta a apuntar l'alt nivell de responsabilitat d'aquestes professionals, així com la preparació i la formació necessàries en aquelles que participen en els assajos clínics. “Es tracta, en definitiva, de proporcionar una cura integral de gran qualitat”, conclou Peñuelas.

Al següent enllaç podeu veure un vídeo sobre la infermeria oncològica al centre del tractament i cura dels pacients.

La importància del treball col·laboratiu

Per trobar els millors tractaments contra el càncer és important i imprescindible la col·laboració entre els clínics i els investigadors. La feina realitzada al laboratori permet trobar noves vies per combatre la malaltia, que després s’han de provar en el dia a dia. Al seu torn, les dades i els resultats obtinguts de la pràctica clínica ajuden i orienten els investigadors en la seva tasca.

Aquest flux continu que es retroalimenta és una de les claus que permeten millorar any rere any els resultats de les pacients. La Unitat de Càncer de Mama és un exemple clar del treball col·laboratiu i de com aquest treball acaba oferint resultats amb el temps. Després de més d'una dècada s'han aconseguit moltes fites, però l'esperit és continuar apostant pel treball en equip, millorant i treballant braç a braç clínics i investigadors pel benefici de les pacients.

Somni de colors

‘Somni de colors’ és una campanya de Vall d’Hebron per a la investigació contra el càncer de la dona i la millora del benestar de la salut de totes aquelles dones que el pateixen. Es tracta d’una iniciativa solidària, que és el símbol de la lluita i l’esperit de superació de totes les dones que pateixen càncer. La iniciativa consta de la venda d'un mocador solidari dissenyat per l’artista Clàudia Valsells amb la col·laboració de Judit Mascó. El mocador es pot trobar a les botigues Natura o a través de la seva pàgina web. Els beneficis obtinguts es destinen a finançar dos grans programes de recerca: un per estudiar com es pot millorar el benestar de les pacients mitjançant un programa de suport psicològic en moments clau després del diagnòstic d’un càncer de mama i un altre d’investigació biomèdica en càncer ginecològic.

En aquest enllaç trobareu tots els vídeos divulgatius sobre el Dia Mundial del Càncer de Mama 2020.

Comparteix-lo:

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vallhebron.cat, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.