Els projectes per fer un

Campus capdavanter

Comissió de Seguretat

Comissió de Seguretat a Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus aposta pel desenvolupament d’una cultura de seguretat que permeti assolir l'excel·lència en qualitat assistencial, docència i recerca. Donem la veu al pacient, per tal d'implantar millores a través de les incidències i reclamacions relacionades amb la seguretat assistencial, mitjançant la coordinació amb la Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Treball Social de l’Hospital.

Descripció del projecte

Com a complex hospitalari de referència, mantenim un compromís amb el pacient basat en la transparència, la gestió activa del risc i la resposta ràpida davant qualsevol incident. 

 En aquest context, la Comissió de Seguretat treballa per un Model de Seguretat centrat en el pacient i el professional i en garanteix l'aplicació:

  • Proposa i prioritza estratègies en l’àmbit de seguretat del pacient i del professional
  • Promou accions de millora relacionades amb la seguretat del pacient i del professional
  • Vetlla pel monitoratge dels indicadors de seguretat de pacients i professionals i n’avalua els resultats

Tan important és el pacient com el professional que l’atén. Per això, unim esforços en la gestió del risc al llarg de tot el procés assistencial, per maximitzar els beneficis i minimitzar els danys. Amb aquesta intenció, vigilem i adaptem els equips assistencials per detectar riscos en traspassos (canvis de torn, canvis de guàrdia). Reunim equips assistencials per compartir informació dels pacients i potenciem la notificació com a mètode de comunicació de riscos i incidents.

D’altra banda, per aprendre dels nostres errors, monitorem els resultats en qüestions de seguretat amb un seguiment dels indicadors (tant de pacients com de professionals) i apliquem propostes de millora en funció dels resultats. Tractar el professional de manera justa implica, entre d’altres aspectes, proporcionar-li formació de manera continuada. En aquest sentit, disposem d’un programa formatiu per donar una resposta adequada de manera individual i col·lectiva.

Finalment, de cara al futur, ens preparem per a la implantació de la notificació telemàtica de reclamacions i incidents detectats pels pacients. La seva opinió és essencial per millorar l’estructura organitzativa i l’abast de les accions del nostre model de seguretat.

Institucions del campus involucrades

Hospital General

On trobar-lo

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On trobar-lo

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On trobar-lo

Serveis transversals

On trobar-lo
 
Notícies i activitats
Descobreix més