Els projectes per fer un

Campus capdavanter

Comissió d'Innovació

Comissió d'Innovació a Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus

Els darrers anys hem canviat de manera radical la manera que tenim d’entendre i relacionar-nos amb la medicina. Conscients d’això, la Comissió d’Innovació es dedica a vetllar perquè en el global del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus segueixi aquesta dinàmica i disposi d’eines per fer-ho. La creació d’un òrgan específic en matèria d’innovació, un espai de debat i treball transversal, és un fet singular del Campus, amb la mirada posada al futur i la ferma voluntat de formar-ne part.

Descripció del projecte

La innovació tecnològica s’ha instal·lat en el sector de la salut, facilitant la feina dels professionals i fent que l’atenció al pacient pugui ser més ràpida i eficient. El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus no n’està al marge i treballa per incorporar aquestes innovacions, alhora que, donat el seu potencial assistencial i de recerca, se situa en un espai privilegiat per detectar necessitats i treballar per donar-hi solucions. Per això es crea un òrgan específic encarregat de l’organització, l’impuls i la revisió de tots aquells temes relacionats amb la innovació assistencial. No només en l’àmbit de la tecnologia, sinó en tot el que estigui relacionat amb el canvi i la millora en el nostre àmbit, ja siguin processos, procediments, eines o d’altres iniciatives.

La Comissió d’Innovació s’encarrega de detectar les oportunitats d’innovació en relació amb el coneixement i les capacitats del personal sanitari, i en relació amb les necessitats no cobertes d’especial rellevància. Alhora, té la funció d’acompanyar i assessorar en les diferents etapes del procés d’innovació o transferència de coneixement, amb l’objectiu que aquestes idees acabin aportant valor al sistema sanitari i a la societat.

Una tasca que es fa amb el suport de la Unitat d’Innovació del Vall d’Hebron Institut de Recerca, també membre d’aquest òrgan transversal i multidisciplinari, singular en l’àmbit hospitalari. La comissió està formada per representants de diversos àmbits, des de les direccions a la part més assistencial (infermeria, quiròfans, personal clínic...), també representants d’administració, processos o comunicació, que depenen directament de la gerència del centre.

No és ciència-ficció que al Vall d’Hebron Hospital Campus es provin i desenvolupin nous fàrmacs, que es disposi de quiròfans híbrids especialment dissenyats, que s’operi amb l’ajuda de robots quirúrgics, que es faci el seguiment de certes patologies en pacients mitjançant l’ús d’aplicacions mòbils, o que es provi la realitat virtual com a tractament de símptomes.

I cal un treball continu. La Comissió cultiva l’espai per a la creativitat i la cerca de valor, i s’encarrega de potenciar una actitud innovadora entre els professionals del Campus, proporcionant-los eines, recursos i espais per a aquestes iniciatives; formar-los i informar-los sobre els processos de transferència per apropar la cultura innovadora i impulsar bones pràctiques. Els hospitals i els centres de recerca han de fer un esforç permanent per fer coses noves, o bé  fer-les de manera diferent amb la intenció de millorar-les: s’ha d’innovar. L’objectiu fonamental de la Comissió d’Innovació és promoure i dinamitzar l’activitat innovadora, aconseguint consolidar-lo com un Campus Innovador.

Institucions del campus involucrades

Hospital General

On trobar-lo

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On trobar-lo

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On trobar-lo

Serveis transversals

On trobar-lo

Vall d'Hebron Institut de Recerca

On trobar-lo

Vall d'Hebron Institut d'Oncologia

On trobar-lo

Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya

On trobar-lo
Professionals relacionats
Dr. Josep Antoni
Ramos Quiroga
Cap de Servei
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Psiquiatria
Sra. Raquel
Cánovas Paradell
Subdirectora de tecnologia
Tecnologia mèdica
Sra. Montserrat
Martínez Muñoz
Adjunta d'Infermeria
Direcció d'Infermeria
Sr. Joan
del Oso Morán
Infermer/a
Direcció d'Infermeria
Dr. Juan Antonio
Hueto Madrid
Metge/ssa
Cirurgia Maxil·lofacial i Oral
CIBBIM-Nanomedicina. Noves Tecnologies i Microcirurgia Craniofacial
Dra. Dimelza
Osorio Sánchez
Responsable/Coordinador
Direcció Assistencial
Notícies i activitats
Descobreix més