Els projectes per fer un

Campus capdavanter

Programa Drassanes Exprés

Drassanes- Vall d'Hebron

Les infeccions de transmissió sexual (ITS) –sífilis, gonocòccia, clamídia i VHC– han augmentat en els últims anys a tot Europa. També a Catalunya i Barcelona, on a més ocupen els tres primers llocs de les anomenades Malalties de Declaració Obligatòria (MDO). Representen un problema de salut pública a escala mundial si no es diagnostiquen ràpidament i es tracten adequadament. Per aquest motiu l’OMS ha establert una estratègia global per a la seva reducció entre 2016-2021.

Per disminuir la incidència de les ITS i millorar la capacitat diagnòstica sense saturar el servei, la Unitat d'ITS del Programa de malalties infeccioses de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron-Drassanes ha posat en marxa el programa Drassanes Exprés, que es du a terme al CAP Drassanes. El seu objectiu: detectar i tractar precoçment les infeccions de transmissió sexual (ITS) i reduir-ne la incidència a Barcelona.

 

----- 

Direcció: Carrer de Sant Oleguer, 17, 08001 Barcelona

Horari: Dilluns a divendres de 8 h a 15 h

Per a qualsevol urgència o dubte truqui al telèfon 934 894 408 o bé enviï un correu a la següent adreça: ccee.drassanes@vhebron.net

Descripció del projecte

L’objectiu d’aquest projecte és descongestionar el Servei de Microbiologia-Drassanes i la Unitat d'ITS del Programa de malalties infeccioses de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron-Drassanes, el principal centre a Catalunya de cribatge i atenció a aquest tipus de patologies que atén unes 10.000 visites l’any. El programa Drassanes Exprés fa possible donar una resposta ràpida a la demanda, evita la saturació del servei i amplia l’accés de la població de risc –majoritàriament homes– a rebre un diagnòstic ràpid i un tractament precoç.

 

Com funciona el circuit ràpid?

El circuit dona accés directe als usuaris, sense haver de passar per la consulta del seu metge de família. Poden anar presencialment amb cita prèvia o sense al CAP Drassanes. Un cop allà, emplenen un qüestionari per decidir l’algoritme diagnòstic, determinar les proves que s’han de fer i poden saber-ne els resultats via on-line.

Entre les millores del Drassanes Exprés, destaca l'obtenció dels resultats de les mostres de laboratori en un temps inferior a 3 hores. I en els casos positius, els usuaris reben tractament en menys de 72 hores. El programa es desenvolupa a través del Programa especial de malalties infeccioses Vall d’Hebron-Drassanes, situat al CAP Drassanes.

 

Nou model assistencial i innovador

Aquest programa ha creat un nou circuit ràpid de cribatge de VIG i d'ITS, que utilitza tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i tecnologies de biologia molecular d’última generació. Permet un fàcil accés dels usuaris asimptomàtics i vulnerables, incrementa l'eficiència del sistema i redueix la saturació assistencial dels centres sanitaris de la salut pública.

Aquest projecte innovador en l’atenció i el diagnòstic de les ITS és la continuació del projecte pilot que es va iniciar el 2016. Està englobat dins les línies estratègiques del Pla de Salut 2016-2020 de la Generalitat de Catalunya i està subvencionat pels fons europeus FEDER.

Institucions del campus involucrades

Hospital General

On trobar-lo

Serveis transversals

On trobar-lo
 
Notícies i activitats
Descobreix més