Els projectes per fer un

Campus capdavanter

Programa Drassanes Exprés

Drassanes- Vall d'Hebron

Les infeccions de transmissió sexual (ITS) –sífilis, gonocòccia, clamídia i VHC– han augmentat en els últims anys a tot Europa. També a Catalunya i Barcelona, on a més ocupen els tres primers llocs de les anomenades Malalties de Declaració Obligatòria (MDO). Representen un problema de salut pública a escala mundial si no es diagnostiquen ràpidament i es tracten adequadament. Per aquest motiu l’OMS ha establert una estratègia global per a la seva reducció entre 2016-2021.

Per disminuir la incidència de les ITS i millorar la capacitat diagnòstica sense saturar el servei, la Unitat d'ITS del Programa de malalties infeccioses de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron-Drassanes ha posat en marxa el programa Drassanes Exprés, que es du a terme al CAP Drassanes. El seu objectiu: detectar i tractar precoçment les infeccions de transmissió sexual (ITS) i reduir-ne la incidència a Barcelona.

 

----- 

Direcció: Carrer de Sant Oleguer, 17, 08001 Barcelona

Horari: Dilluns a divendres de 8 h a 15 h

Per a qualsevol urgència o dubte truqui al telèfon 934 894 408 o bé enviï un correu a la següent adreça: ccee.drassanes@vhebron.net

Descripció del projecte

L'objectiu d'aquest projecte és optimitzar el cribratge d'infeccions de transmissió sexual (ITS) i del virus de la immunodeficiència humana (VIH) en la població asimptomàtica. La Unitat d'ITS Drassanes-Vall d'Hebron i el Laboratori de Microbiologia constitueixen el principal centre a Catalunya de cribratge i atenció per a aquest tipus de patologies, amb una ràtio aproximada de quaranta mil visites l'any.

El programa Drassanes Exprés permet donar una resposta ràpida a la demanda, evita la saturació del servei i amplia l'accés de la població vulnerable a rebre un diagnòstic ràpid i un tractament precoç.

 

Com funciona el circuit ràpid?

El circuit ofereix accés directe als usuaris sense haver de passar per la consulta del seu metge de família. 

  1. Han de demanar cita prèvia per correu electrònic: ccee.drassanes@vhebron.net.
  2. Una vegada allà, seran atesos en una consulta d'infermeria en la qual, després d'un breu qüestionari, s'examinaran les necessitats dels usuaris, es determinaran les proves que s'han de fer, es resoldran els seus dubtes i se'ls informarà sobre el procediment de recollida de mostres.
  3. Un cop s'hagin fet les proves, podran conèixer els resultats per SMS o en línia. 

Entre les millores del Drassanes Exprés destaca l'obtenció dels resultats de les mostres de laboratori en un temps inferior a tres hores. En els casos positius, els usuaris reben tractament en un termini entre 48 i 72 hores com a màxim.

El programa es desenvolupa a través del Programa especial de malalties infeccioses Vall d'Hebron-Drassanes, la seu del qual s'ubica al c. Sant Oleguer, 17.

 

Nou model assistencial i innovador

Aquest programa ha creat un nou circuit ràpid de cribratge del VIH i d'ITS que utilitza tecnologies de la informació i la comunicació i tecnologies de biologia molecular d'última generació. A més, permet que els usuaris asimptomàtics i vulnerables hi puguin accedir fàcilment, incrementa l'eficiència del sistema i redueix la saturació assistencial dels centres sanitaris de salut pública.

 Aquest projecte innovador en matèria d'atenció i diagnòstic d'infeccions de transmissió sexual (ITS) i del virus de la immunodeficiència humana (VIH) és la continuació del projecte pilot que es va iniciar el 2016. Està englobat dins de les línies estratègiques del Pla de salut 2016-2020 de la Generalitat de Catalunya i està subvencionat pels fons europeus FEDER.

Institucions del campus involucrades

Hospital General

On trobar-lo

Serveis transversals

On trobar-lo
 
Notícies i activitats
Descobreix més