Els projectes per fer un

Campus capdavanter

Projecte 3D-LAB: Servei de Cirurgia Personalitzada

3D Lab

El desenvolupament de la cirurgia personalitzada suposa un veritable canvi de paradigma respecte a les tècniques de cirurgia convencional, tant en el que fa com en la manera de fer-ho. En aquest context s’ha implantat el 3D-LAB, l'innovador Servei de Cirurgia Personalitzada de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Millora l'eficiència i la seguretat en el diagnòstic, la cirurgia i el tractament de pacients que requereixen pròtesis i implants 3D.

Descripció del projecte

Des del 2012 la cirurgia personalitzada s’aplicava a l’hospital als Serveis de Cirurgia Maxil·lofacial, Neurocirurgia i Traumatologia per al tractament d’algunes patologies complexes, com tumors i deformitats. Amb el desenvolupament del projecte 3D-LAB, s’ofereix un servei integral amb una estructura comuna de cirurgia personalitzada que permet obtenir cirurgies més precises, segures i amb resultats més predictibles. Millora la gestió dels recursos i fomenta la recerca i la innovació.

Les tècniques de cirurgia personalitzada permeten unes cirurgies més eficients i segures, mitjançant l’ús de dispositius quirúrgics i pròtesis a mida per a cada pacient. Aconsegueixen reconstruccions estructurals geomètricament complexes amb tècniques de disseny i fabricació per ordinador, tecnologia CAD-CAM, que milloren la precisió quirúrgica i la qualitat de les reconstruccions i redueixen el temps emprat.

 

Un servei personalitzat, integral i digital

Aquest servei integral de cirurgia personalitzada s’ofereix des de l’Oficina de Planificació Quirúrgica i Disseny 3D (3D-LAB) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Des d’aquí es dissenyen les pròtesis i els implants 3D, i se n’avalua la precisió i la tècnica quirúrgica a emprar. Només se subcontracta la fase d’impressió i producció en 3D.

Amb l’objectiu de garantir una implantació eficient, segura i de qualitat, el servei fusiona les noves tecnologies digitals i d’impressió 3D.

Està previst que al llarg de quatre anys aquest servei tracti uns 660 pacients, principalment afectats per tumors, traumatismes, infeccions o defectes congènits de les especialitats de Cirurgia Maxil·lofacial, Neurocirurgia, i també de Traumatologia i Ortopèdia, Cirurgia de Raquis i Rehabilitació per a pacients que la necessiten per amputació d’extremitats inferiors amb implants de càrrega distal.

El projecte es va iniciar el 2018 i s'acabarà d'implementar el 2022. El 3D-LAB ha estat subvencionat a través dels fons europeus FEDER.

El treball pioner desenvolupat en aquesta plataforma tecnològica ha donat lloc a la creació d'un projecte d'innovació altament competitiu denominat “3D LAB – Servei de Cirurgia Personalitzada: Efectivitat, Precisió, Seguretat i Qualitat en la Cirurgia i implantació de pròtesi / implants 3D personalitzats”. El projecte, co-finançat pel Servei Català de la Salut i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), inclourà la primera oficina de planificació virtual d'impressió 3D de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron, en la qual col·laboraran professionals de diversos serveis mèdics juntament amb enginyers biomèdics, informàtics i tècnics.

Institucions del campus involucrades

Hospital General

On trobar-lo

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On trobar-lo
 
Notícies i activitats
Descobreix més