El talent humà del Campus

imatge de Mónica Rodríguez Carballeira
 
User info Wrapper
imatge
User info

Dra. Mónica
Rodríguez Carballeira

Dra.
Mónica
Rodríguez
Carballeira

La meva trajectòria professional m’ha permès conrear la passió per l’assistència, la recerca i la docència. Les dos primeres centrades a les malalties autoimmunes sistèmiques. I l’afició per la docència m’ha dut primer a ser tutora i, durant els darrers 9 anys, Cap d’Estudis d’un hospital universitari. Ara m’incorporo amb il·lusió al projecte docent d’aquest Hospital, assolint el repte de treballar per facilitar, coordinar i potenciar l’activitat docent en els seus diferents vessants

Centers Info

Institucions de què forma part

Serveis transversals

Subdirectora
Direcció de Docència
On trobar-lo
Curriculum

Currículum

La meva activitat professional s'ha desenvolupat en 3 grans blocs:
-Assistencial: internista especialitzada en "malalties autoimmunes i sistèmiques "; de 2000 a 2017 responsable d'una unitat específica (acreditada per la SEMI com de Nivell II: assistencial i docent)
-Docent: Col·laboració en la formació d'estudiants de medicina (Univ de Barcelona). Tutora de residents de 2002-2008; 2008-2017 Cap d'Estudis, ambdues en un hospital universitari amb 25 unitats docents acreditades per la formació sanitària especialitzada.
-Recerca en diferents línies:
.-Mal. Autoimmunes sistèmiques: en el si del Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEAS), col.laboro en línies de recerca, i coordino el registre nacional de malaltia de Behçet. Des del 2008 lidero una línia de recerca propia sobre enteritis en aquestes malalties, actualment en fase d’estudi multicèntric.
.-Col.laboració donant assessorament i suport metodològic i estadístic, i aportant pacients als estudis amb diversos grups de recerca sobre: .Malalties infeccioses (grup AGAUR); MPOC; incontinència urinària i anèmia i embaràs.

Aquesta activitat ha motivat la participació en més de 40 congressos nacionals i internacionals. I ha estat objecte de la direcció de tesis doctorals, ja finalitzades o en curs, i múltiples publicacions: índex H de 13. Codi ID ORCID 0000-0002-8802-0238

Cal assenyalar també la relació institucional a partir dels diferents àmbits d'activitat:
-Membre fundacional del GEAS de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).
-Participació en la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya
- Membre de la junta de la Soc Cat Med Interna

 
Professionals relacionats
Dr. Tomàs
Pumarola Sunyer
Director de Docència
Direcció de Docència