Rotacions de residents externs

Aprèn mètodes i tècniques que no s’ofereixen al teu centre d’especialització. Descobreix com l'Hospital Universitari Vall d’Hebron et pot formar durant la residència i per què es troba entre els centres que més residents acull.

El sistema de formació sanitària especialitzada està organitzat perquè els residents es formin a les unitats docents on han obtingut plaça, però també preveu l’existència de rotacions externes autoritzades. Així, es poden ampliar coneixements o aprendre tècniques no practicades en el centre d’origen i que, segons el programa de formació, són necessaris o els complementen.

No només som un dels hospitals amb més especialistes en formació propis, sinó un dels que rep més residents d’altres centres que fan rotacions externes en alguna de les nostres unitats.

Sempre hem estat oberts a col·laborar amb altres centres docents, però l’alta demanda i la necessitat de preservar les necessitats formatives dels nostres propis residents ens fa tenir unes condicions molt estrictes.

Relació dels residents externs amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

 • El resident accedirà al recinte de l’Hospital amb la denominació de “resident extern”.
 • L’acceptació de la rotació no estableix cap tipus de vincle laboral amb l’Hospital i s’empara en la legislació vigent sobre formació sanitària especialitzada. El resident continua vinculat laboralment al seu hospital d’origen, que és qui cobrirà les seves assegurances de malaltia i de responsabilitat civil. També corresponen a l’hospital d’origen totes les retribucions del resident, durant la seva estada a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, incloses les derivades de l’atenció continuada.
 • El resident haurà d’acudir a l’Hospital des del primer fins a l’últim dia autoritzat de la seva rotació. Si no es presenta sense una comunicació prèvia expressa a la Comissió de Docència de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, se li anul·larà automàticament el permís.
 • El resident està subjecte a la normativa i reglament interns de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, així com a les normes específiques que es determinin dintre del servei on realitza la formació.
 • L’Hospital es reserva el dret de revocar el permís de rotació en qualsevol moment, si considera que s’han incomplert les condicions establertes.

Requisits per sol·licitar una rotació externa

 • El circuit només és vàlid per a residents d’hospitals espanyols. Els professionals estrangers en període de formació especialitzada que vulguin venir al nostre centre ho han de fer mitjançant el circuit d’estades formatives.
 • La rotació externa l’ha de sol·licitar la Comissió de Docència del centre d’origen del resident a la Comissió de Docència de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, amb un mínim de quatre mesos d'antelació per poder completar el procés administratiu.
 • No s’accepten sol·licituds personals de residents i no s’emeten autoritzacions des dels serveis.

Condicions de les rotacions externes

 • La durada mínima de la rotació és de dos mesos. Excepcionalment, es poden acceptar rotacions de menys temps, si estan definides a la cartera de serveis de la unitat docent corresponent.
 • La durada màxima de la rotació és de quatre mesos.
 • L’autorització de la rotació només té efecte per a les dates pactades. Qualsevol canvi no acordat per les dues comissions de docència amb la suficient antelació comportarà l’anul·lació del permís.

Circuit de sol·licitud i incorporació

 • La sol·licitud s’ha de fer a través del formulari següent que arriba directament a la Comissió de Docència de l’Hospital Vall d’Hebron.
 • És requisit imprescindible que s’adjunti al formulari la carta de la Comissió de Docència del resident en què s'autoritza la rotació amb el nom i cognoms del resident, especialitat, unitat de rotació, dates de la rotació i signatura del/de la cap d’estudis i el segell de la Comissió de Docència.
 • Un cop emplenat i enviat el formulari, rebrà un correu de confirmació i a partir d’aquest moment començarà el tràmit administratiu.
 • En acabar el tràmit intern a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, es remetrà per correu electrònic a la Comissió de Docència del resident la carta d’acceptació o denegació de la rotació.
 • El resident no es pot incorporar fins que no rebi l’acceptació expressa de la Comissió de Docència de l’Hospital Vall d’Hebron.
 • Si el resident és acceptat, uns 15 dies abans de començar la rotació rebrà un correu informatiu per tal de començar el procés d’acollida.
 • Per qualsevol dubte, es pot enviar un correu a residentesexternos@vallhebron.cat.

Activitats dels residents externs

Els objectius formatius són els mateixos que els dels residents de l’Hospital en la mateixa rotació i, en tot cas, els que estiguin pactats amb la Comissió de Docència:

 • El resident té la mateixa disponibilitat i fa el mateix horari que els residents de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de la mateixa especialitat i unitat, amb independència de l’horari de treball del seu hospital d’origen. 
 • Això inclou l’assistència a l’Hospital tots els dies de la setmana, tant en horari laboral ordinari com d’atenció continuada (guàrdies) quan correspongui.
 • La necessitat d’optimitzar al màxim la capacitat docent excedentària disponible fa que no acceptem períodes de vacances o permisos durant la rotació, si no és que estan pactats en el moment de la sol·licitud.
 • Les activitats en què participi el resident són, en tot cas, planificades, dirigides, supervisades i graduades pels professionals del servei o de la unitat assistencial on realitza la rotació.
 • El resident estarà obligat a mantenir la confidencialitat de qualsevol dada relacionada amb l’historial clínic, les consultes, les exploracions o els tractaments proposats o realitzats als pacients visitats o ingressats a l’Hospital, tant durant la seva estada com un cop finalitzada. Amb aquesta finalitat firmarà un document de compromís de confidencialitat.

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

Selecciona el butlletí que vols rebre:

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vallhebron.cat, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.