Sra. Pamela Dominguez Baez

Institucions

Em dic Pamela Domínguez i tinc títol de Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic i Anàlisi Clínica. Tinc més de 3 anys d'experiència al sector de la investigació. Sóc una persona que l'apassiona la feina, m'agrada treballar en equip i generar bon ambient de treball, sóc ordenada, amb iniciativa, comunicativa, rigorosa, meticulosa, curiosa, resolutiva, flexible, proactiva, innovadora, constant, eficaç, respectuosa, treball bé sota pressió i m'adapto ràpid als canvis i al lloc de treball. Treballo en allò que m'agrada i m'apassiona, tinc ganes de millorar en tot. Treball al VHIR al grup de Nefrologia i Trasplantament de Vall d'Hebron, realitzo tasques com a registre, gestió, processament i anàlisi de les mostres de procedència animal i humana, com són l'orina, el sèrum i el plasma, teixits de ronyó, cor, pulmó, pàncrees entre altres mitjançant l'ús de tècniques com extracció i quantificació d'RNA, PCR, qPCR realitzant treballs d'histologia, tincions, cultius cel·lulars, WB, ELISA, quantificacions de proteïnes, preparació de buffers, control d'estocs, gestió de comandes i mantenir l'ordre al laboratori entre altres funcions pròpies del lloc, a més de treballar com a tècnica d'experimentació en animals.

Currículum

FORMACIÓ ACADÈMICA
Títol FP Tècnic Superior en Laboratori d'Anàlisi i Diagnòstic Clínic, Col·legi Aloya.Vigo.2011-2013.
Títol FP Mitjà a Auxiliar d'Infermeria (Aux. Clínica).Col·legi Mendiño.Vigo. 2009-2010.
Títol de Graduat a E.S.O. En ciències. I.E.S. Politècnic de Vigo.2006-2007.
Cursos:
Curs de capacitació per a experimentadors en ciències de l'animal de laboratori categoria B. Institut de Recerca i Ciència de Castella i Lleó, Universitat de Salamanca. (40h), amb pràctiques en animals. Febrer, 2014.
Curs de Primers Auxilis i RCP (50h).ESPS.Vigo.2010.
Curs Prevenció de Riscos Laborals a Teràpies Naturals (50h) a ESPS.Vigo.2010.
Curs de Embenats Funcionals i Taping (50h) a ESPS.Vigo.2010.
Curs d´Habilitats Socials (50h), Aloya, Vigo. 2013.
Curs de Deontologia Professional (50h), Aloya, Vigo. 2013.
Carnet de Manipulador d'Aliments, acadèmia postal 10, Ourense 2013.
Tècnica de Laboratori de diagnòstic i anàlisi clínica i Tècnica d'Experimentació animal al grup de recerca de Nefrologia i Trasplantament. Treballs rutinaris del laboratori seguint BPL i PNTs com són la realització del processament i anàlisi de mostres biològiques d'animals i humans mitjançant tècniques de WB, PCR, RT-PCR, concentració d'orines, quantificació de proteïnes, extracció de proteïnes tissulars i de proteïnes de membrana, de proteïnes de cultius cel·lulars, extracció de RNA, assaigs d'activitat en sèrum, cultius cel·lulars, immunohistoquímica, immunofluorescència, tincions de teixits com hematoxilina, eosina, PAS, fast green, observació i identificació microscòpica, tècniques d'anatomia parafina, fixació de teixits, seccionar teixits amb el microtom, preparació de buffers i reactius, calibratge d'equips, control d'estocs, realització de comandes, elaboració de PNTs, entre d'altres pròpies del lloc. Realització d'estudis experimentals en ratolí, mesurament de filtrat glomerular, cirurgia (nefrectomia), administració IV, IM, IP, SB, O, PC, determinació de glucosa en sang, registre de pressió arterial, eutanàsia entre d'altres. VHIR.2019-2022.
Tècnica-cuidadora d'Estabulari, realització de procediments rutinaris d'estabulari amb rosegadors seguint BPL i PNTs, pesatge, estabulació, control de signes clínics, canvis de gàbia, administració via O, SB, IP, IV, IM, eutanàsia, control de temperatura i humitat de les sales, elaboració de PNTs, entre d'altres. Vivotecnia Research per a Vall d'Hebron, 4 mesos, 2019. Barcelona.
Auxiliar d'Infermeria a hospitalària. Funcions realitzades: presa de constants, elaboració de dietes, higienes, preparació del pacient per a cirurgia entre d'altres. Hospital Fremap. 2 mesos, 2019. Barcelona.
Tècnic de Laboratori de recerca a Estabulari. Funcions realitzades: administració de substàncies en animals, gos, rata i conill, treballs rutinaris d'estabulari, recollida de mostres, control de signes clínics, eutanàsia entre d'altres sempre sota BPL i PNTs. 1 any i 6 mesos, 2018, Envigo CRS Laboratorios. Sant. Perpètua de Moguda.
Auxiliar d'Infermeria Hospital Josep Trueta, Febrer a Juny.2015, Girona.
Pràctiques com a Tècnic de Laboratori a l'Hospital Meixueiro, 3 mesos passant per les àrees de: hematologia, proteïnes, orines, hormones, coagulació, urgències, immunologia, bioquímica, microbiologia i registre de mostres. Realitzar frotis, tincions, test d'ELISA, PCR, HPLC, hemogrames, proteinogrames, anàlisi d'ADN, ARN, mesurament de PH, osmosi de mostres, preparació de medis de cultiu, sembra, canvi de reactius, identificació microscòpica, entre d'altres. 2013, Vic.
Clínica Dental Piñeiro i Pardo. 2012, Vic.
Centre de Dia Doral Residències, 8 mesos 2011, Vigo.
Pràctiques de Aux. d'Infermeria en Residència assistida i Centre de Dia, Doral Residencias, 2010, Vigo.
Pamela Dominguez Baez

Institucions

Vall Hebron Institut de Recerca

Tècnic de recerca

Bioenginyeria, teràpia cel·lular i cirurgia en malformacions congènites

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vallhebron.cat, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.