Vall d’Hebron supera els mil trasplantaments pediàtrics

Hem fet 1.007 trasplantaments pediàtrics d’òrgan sòlid des que l’activitat de trasplantament a infants i adolescents s’iniciés el 1981 a Catalunya amb el primer trasplantament renal.

06/10/2022

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron s’ha convertit en el segon centre de l’Estat, després de l’Hospital Universitari La Paz (Madrid), que supera els 1.000 trasplantaments pediàtrics d’òrgan sòlid. Des que el 1981 es posés en marxa el trasplantament infantil a Catalunya amb el primer trasplantament renal, fet a Vall d’Hebron, l’hospital ha dut a terme 442 trasplantaments renals, 412 hepàtics, 85 pulmonars i 68 cardíacs (un total de 1.007 trasplantaments d’òrgan sòlid), a més de 1.450 trasplantaments pediàtrics de progenitors hematopoètics. L’Hospital Universitari Vall d’Hebron també és Centre, Servei i Unitat de Referència (CSUR) en tots i cadascun d’aquests procediments, fet que permet que pacients d’altres comunitats autònomes es beneficiïn del programa de trasplantaments. L’expertesa acumulada al llarg de més de 40 anys ha portat els professionals de Vall d’Hebron a assoliments com ser el primer hospital de l’Estat en realitzar un triple trasplantament de cor, fetge i ronyó a una pacient pediàtrica o ser pioners en haver extret i trasplantat els pulmons a un nadó donats en aturada cardíaca controlada. Vall d’Hebron també va ser el primer hospital de l’Estat a trasplantar a un pacient que havia superat la COVID-19, una adolescent amb una estenosi mitral que va rebre un cor. Així mateix, va batre el rècord el 2015 de realitzar sis trasplantaments pediàtrics en només 24 hores per primer cop a l’Estat i també va ser pioner en realitzar un trasplantament de fetge a un adolescent per al tractament de la malaltia rara de MNGIE (encefalopatia mitocondrial gastrointestinal). A més, pel que fa al trasplantament de ronyó, Vall d’Hebron acredita una gran expertesa en retrasplantaments, un procediment de gran complexitat en pacients d’alt risc.

“El trasplantament i l’atenció sanitària de primer nivell a nens, nenes i adolescents és un eix estratègic per al nostre hospital i no seria possible sense la capacitat de treball en equip de professionals altament qualificats”, ha destacat el Dr. Albert Salazar, gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, a l’Acte de commemoració dels primers 1.000 trasplantaments pediàtrics de Vall d’Hebron que hem celebrat avui, en el qual també han participat l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) i l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT).  

Per tal de posar en valor aquesta fita, Vall d’Hebron ha presentat la campanya ‘Més de 1.000 trasplantaments pediàtrics. Més de 1.000 noves vides’, en què cinc dels nostres pacients prenen la paraula i comparteixen la seva història. Persones com l’Aina, de 14 anys, trasplantada de ronyó i fetge la Nit de Reis i que ja havia rebut dos trasplantaments de ronyó prèviament; o la Raquel, de 22 anys, trasplantada de fetge amb només cinc mesos, que va complir el seu somni d’estudiar dansa a l’Institut del Teatre. En els vídeos testimonials de la campanya, el David, d’onze anys, explica com cada any celebra l’aniversari del seu trasplantament jugant al Monopoly, com va fer mentre, amb només quatre anys, esperava a Vall d’Hebron la imminent arribada del seu nou cor. També relata la seva experiència la Judit, mare de l’Ale, un nadó trasplantat de cor amb només any i mig, en una intervenció de màxima complexitat quirúrgica, a causa d’una malaltia minoritària, la síndrome de Barth, que només pateixen 250 persones al món; i la Irene, que ara té 29 anys i va ser trasplantada de pulmó amb només 14 a causa d’una fibrosi quística. “Estem molt orgullosos, ja que fins i tot en temps molt difícils com la pandèmia, Vall d’Hebron ha mantingut el lideratge, una fita que no seria possible sense la generositat dels donants i les seves famílies. Aquests pares i mares salven vides i ens ensenyen què és realment la bondat i l’altruisme”, ha exposat la Dra. Teresa Pont, coordinadora de Programes de Donació i Trasplantament de Vall d’Hebron.

 

Un trasplantament pediàtric és un procediment coral en el qual poden arribar a intervenir més de cent professionals de forma directa. Quan hi ha un òrgan disponible per a un pacient pediàtric de Vall d’Hebron, un equip format multidisciplinari es prepara per efectuar l’extracció, sigui al mateix Vall d’Hebron o desplaçant-se a l’hospital d’origen per fer ells mateixos l’extracció en la majoria dels casos. Abans de l’extracció, un cirurgià o especialista en l’òrgan en qüestió confirma la validesa d’aquell òrgan per ser implantat. En paral·lel, s’informa la família del receptor, amb la qual es manté la comunicació al llarg de tot el procés, i es prepara el quiròfan a Vall d’Hebron on es farà el procediment quirúrgic, en el qual participaran professionals d’anestèsia, cirurgia, infermers quirúrgics, infermers d’anestèsia, infermers perfusionistes, auxiliars i zeladors, entre altres professionals de serveis com Laboratoris Clínics, Radiologia, Malalties Infeccioses, Immunologia, Anatomia Patològica, Urgències i Farmàcia. Abans de començar el procediment quirúrgic, s’alerta a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques i al Banc de Sang perquè estiguin preparats. 

“El trasplantament pediàtric vol dir oferir una oportunitat de vida a infants i adolescents que tenen en aquest procediment l’última opció. Els avenços en el tractament de patologies com la fibrosi quística o les cardiopaties congènites han fet que Vall d’Hebron cada cop trasplanti a pacients pediàtrics de major complexitat, amb uns resultats excel·lents”, destaca el Dr. Antonio Moreno, cap del Servei de Pediatria i les seves àrees específiques i coordinador del Comitè de Transició del pacient pediàtric crònic a l’edat adulta. 

La humanització de les cures i l’acompanyament del pacient és més important que mai en parlar de pacients pediàtrics: professionals d’infermeria, psiquiatria, medicina física i rehabilitació, nutrició i els treballadors i treballadores socials juguen un paper essencial. En els últims anys, ha guanyat pes la Infermera de Pràctica Avançada (IPA), que fomenta l’educació sanitària i l’autocura dels pacients i les seves famílies, fa d’enllaç amb altres institucions com l’escola i acompanya en la transició a l’edat adulta. “Els equips d’infermeria participen en totes les fases, són els primers que donen la mà als infants i les seves famílies, formen part del procés quirúrgic, des de l’extracció de l’òrgan i al llarg de tota la intervenció, així com en l’atenció al pacient a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques i en la posterior hospitalització a planta, i són cabdals en l’adherència al tractament”, resumeix Carme Vallès, supervisora d’Infermeria de la Coordinació de Programes de Donació i Trasplantament d’Òrgans i Teixits. Amb l’objectiu de trobar estratègies innovadores que incrementin la disponibilitat d’òrgans, ampliïn la seva funcionalitat i millorin el procés quirúrgic, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) va crear el 2021 un grup de recerca específic, encapçalat pel Dr. Albert Sandiumenge. 

Quants n'hem fet anualment?

Primer trasplantament renal pediàtric de Catalunya

Des que el 1981 s’iniciés l’activitat de trasplantament infantil a Catalunya amb el primer trasplantament renal, fet a Vall d’Hebron, el trasplantament pediàtric renal a l’hospital s’ha convertit en el majoritari d’òrgan sòlid entre els nens, nenes i adolescents, amb 442 trasplantaments. Any rere any, ha guanyat en complexitat i qualitat, amb una supervivència del pacient a l’any del 100% i del 93% al cap de cinc anys, i en l’actualitat es trasplanten òrgans d’excel·lent qualitat gràcies als avenços. Dels 49 trasplantaments renals pediàtrics realitzats entre els anys 2018 i 2020, deu van ser a menors de sis anys –una de les experteses de Vall d’Hebron és el trasplantament a infants amb un pes inferior a deu quilos, que requereix gran habilitat tècnica– i 12 eren retrasplantaments. Tres del total de 49 trasplantaments renals realitzats van ser trasplantaments multiorgànics, de ronyó i fetge: ja el 1994, Vall d’Hebron va realitzar el primer trasplantament hepatorenal de l’Estat. En 20 dels 40 trasplantaments el receptor va rebre un trasplantament preventiu o directe, sense requerir tractament substitutiu o diàlisi prèviament. Deu dels 49 trasplantaments fets en aquest període van ser de donant viu relacionat. En l’última dècada el trasplantament renal pediàtric s’ha vist beneficiat d’avenços com l’obtenció de l’òrgan de donant viu per laparoscòpia.

Primer trasplantament hepàtic pediàtric de l’Estat 

Vall d’Hebron va realitzar el 1985 el primer trasplantament hepàtic a un pacient pediàtric de l’Estat. Dos anys més tard, duia a terme el primer trasplantament parcial a un nen i el 1992 el primer split per a receptors adult i infantil de l’Estat. El programa d’split, acompanyat d’un canvi de la regulació a l’Estat el 2018, que va permetre oferir als pacients pediàtrics els fetges dels donants menors de 35 anys i dividir el fetge dels donants majors de 50 anys per tal que els receptors infantils se’n poguessin beneficiar, ha permès en els últims anys una reducció dràstica de les llistes d’espera, de 108 dies a 26 dies a Vall d’Hebron. A més, el nombre de trasplantaments hepàtics infantils va augmentar: de set el 2010 a 21 trasplantaments el 2021. Gràcies a l’augment de disponibilitat de fetges per als nens en llista d’espera, des del 2020 tampoc no s’ha realitzat cap trasplantament hepàtic a Vall d’Hebron de donant viu, una tècnica que es porta a terme des del 2002. Mentre que el 2017 un 40% dels trasplantaments hepàtics pediàtrics que es feien a Vall d’Hebron eren de donant viu (4 de cada 10), el 2020 i el 2021 no se’n va dur a terme cap, cosa que va reduir l’impacte emocional i físic en les famílies. 
 
Trasplantament de pulmó: centre de referència per a tot l’Estat

Vall d’Hebron és líder de trasplantament pediàtric pulmonar de l’Estat: dels 33 trasplantaments pulmonars pediàtrics que van realitzar-se del 2016 al 2021 a Espanya, 19 (un 58%) van ser a Vall d’Hebron. Més de la meitat dels pacients pediàtrics trasplantats a Vall d’Hebron de pulmó durant aquest període procedien d’altres comunitats autònomes (deu pacients sobre el total de 19) i dos de Portugal. Des que l’any 2000 es fes a Vall d’Hebron el primer trasplantament pulmonar de l’Estat a un lactant (menor de dos anys), Vall d’Hebron n’ha dut a terme dotze i és el centre de l’Estat amb més expertesa en aquest grup de pacients, que presenten una alta complexitat quirúrgica. Mentre que a l’inici del programa, el 1998, els pacients pediàtrics trasplantats de pulmó patien majoritàriament fibrosi quística, els avenços en el tractament d’aquesta malaltia genètica ha fet que en els últims anys el trasplantament de pulmó a nens amb fibrosi quística sigui residual. La majoria dels trasplantaments pediàtrics de pulmó del 2016 al 2021 van realitzar-se a pacients amb bronquiolitis obliterant i bronquiectàsies (vuit pacients, un 42%), hipertensió pulmonar (set pacients, un 37%) i malaltia pulmonar difusa (tres pacients, un 16%). 

Trasplantament de cor: primer cardiopulmonar fet a l’Estat per un equip pediàtric 

Des que va posar-se en marxa el programa el 2006, Vall d’Hebron ha dut a terme 66 trasplantaments de cor i dos trasplantaments cardiopulmonars a pacients pediàtrics cada cop més complexos, gràcies als avenços en el tractament quirúrgic de nens, nenes i adolescents amb cardiopaties congènites. L’abril de 2006, Vall d’Hebron va fer el primer trasplantament cardiopulmonar realitzat per un equip pediàtric a l’Estat: el desembre de 2008, Vall d’Hebron duia a terme el seu primer trasplantament cardíac pediàtric. La majoria dels pacients pediàtrics trasplantats de cor patien una miocardiopatia o afectació del múscul cardíac (47 pacients, un 72%) o una cardiopatia congènita (18 pacients, un 28%). Un total de 24 dels pacients pediàtrics trasplantats de cor (el 37%) van ser-ho en situació d’urgència zero. És a dir, en el temps d’espera del trasplantament, el cor d’aquests nens, nenes i adolescents va fallar i els va caldre estar connectats a un dispositiu que fes la funció del cor com el dispositiu Berlin Heart o suport amb ECMO (oxigenació amb membrana extracorpòria). La supervivència postrasplantament immediat de cor és del 92% i d’un 89% al cap d’un any. Amb un seguiment mitjà de 61 mesos (entre 0 i 164 mesos), la supervivència lliure de mort i de retrasplantament és del 87,7%.

Supervivències dels diferents trasplantaments i les principals indicacions:

Vall d’Hebron ha dut a terme 442 trasplantaments pediàtrics renals, 412 hepàtics, 85 pulmonars i 68 cardíacs

Comparteix-lo:

Notícies relacionades

Professionals relacionats

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

Selecciona el butlletí que vols rebre:

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vallhebron.cat, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.