L'actualitat de tot el Vall d'Hebron

Èxit del Programa d’Antibioticoteràpia Parenteral a Domicili per a nens amb patologies hepàtiques

Unitat d’Hepatologia i Trasplantament Hepàtic Pediàtric de l'Hospital Vall d’Hebron
dimarts, 5 juny, 2018

La Unitat d’Hepatologia i Trasplantament Hepàtic Pediàtric de l'Hospital Vall d’Hebron ha avaluat el programa per a l'administració d'antibiòtics endovenosos a domicili en pacients pediàtrics. 

Els pacients que sofreixen patologies hepàtiques o que han rebut un trasplantament de fetge poden requerir tractament antibiòtic durant llargues temporades per prevenir o tractar infeccions. En la majoria dels casos, els antibiòtics s'administren de forma parenteral o endovenosa. En aquests casos, els pacients romanen hospitalitzats durant el temps de tractament, la qual cosa condiciona la logística familiar. Per això, cada vegada s'aposta més per realitzar aquests tractaments a casa. 

L'any 2015, la Unitat d’Hepatologia i Trasplantament Hepàtic Pediàtric de Vall d’Hebron va posar en marxa un Programa d’Antibioticoteràpia Parenteral a Domicili perquè els nens no haguessin de romandre ingressats durant tot el tractament. D'aquesta manera, podrien rebre tractament a casa, la qual cosa repercuteix positivament en la seva qualitat de vida. Per a això, els professionals de la unitat van instruir a les famílies en l'administració del tractament i en la cura de l'accés intravenós. A més, per al control de l'evolució, els pacients havien d'acudir setmanalment a les consultes externes d’hepatologia pediàtrica. 

Per comprovar l'eficàcia i la seguretat del tractament a casa, els professionals de la Unitat d’Hepatologia i Trasplantament Hepàtic Pediàtric han realitzat una revisió dels 34 episodis d’antibioticoteràpia a domicili que s'han dut a terme des de l'inici del programa. Els resultats del seguiment mostren que no es va registrar cap complicació greu associada al tractament a domicili i que totes les famílies dels pacients van mostrar la seva preferència per aquesta opció respecte a l'hospitalització.

Comparteix aquest contingut