L'actualitat de tot el Vall d'Hebron

Vall d’Hebron elabora una guia de maneig del pacient pediàtric portador de traqueostomia

Guia de maneig pacient pediàtric
dimecres, 17 febrer, 2021

Gràcies a aquest document, fruit de la feina d’un equip multidisciplinari, s’ha aconseguit homogeneïtzar i simplificar les cures necessàries per als pacients pediàtrics que portin traqueostomia.    

La traqueostomia és una tècnica quirúrgica que permet la comunicació directa de la tràquea mitjançant un orifici (estoma). La cànula de traqueostomia es col·loca a l’estoma, permetent el pas d’aire o la connexió a ventilació mecànica. Els pacients tractats amb aquesta tècnica poden ser atesos a diverses unitats de l’hospital i a domicili, i tradicionalment les cures s’han fet de manera diferent i no unificada.   Amb els objectius d’unificar els criteris del maneig de les cures de la traqueostomia en el pacient pediàtric, tant a l’àmbit hospitalari com al domiciliari, millorar el coneixement i la pràctica de les cures de la traqueostomia i minimitzar les complicacions, un equip multidisciplinari de professionals de Vall d’Hebron ha creat la Guia de maneig del pacient pediàtric portador de traqueostomia, un document innovador a l’Estat. Aquesta guia contempla un protocol ben definit en qüestions que van des del material associat a la traqueostomia (com la cànula, l’humificador, la sonda d’aspiració o el pulsioxímetre), passant pel monitoratge del pacient i la manipulació de la traqueostomia, fins arribar a les possibles complicacions i els procediments per l’administració de fàrmacs intratraqueals.

“Cada vegada són més els pacients pediàtrics crònics que requereixen una traqueostomia i cada vegada hi ha més serveis implicats en el seu tractament”, explica  el Dr. Cèsar W. Ruiz Campillo, Cap de Secció al Servei de Neonatologia. “Per aquesta raó, es feia molt necessari unificar criteris, de manera que el pacient sigui tractat seguint el mateix protocol independentment de si es troba a l’UCI, a planta o a Urgències”. El Dr. Ruiz Campillo destaca, a més, el fet que aquesta guia sigui fruit del treball conjunt  de diversos professionals com pediatres de diferents disciplines (cures intensives, Pneumologia, Neonatologia), cirurgians i otorrinolaringòlegs pediàtrics, infermeres i auxiliars d’infermeria. En paraules de Maria José Muñoz Blanco, infermera supervisora de l'UCI de pediatria, “aquest document és un estàndard de qualitat, que ofereix bones pràctiques clíniques i que aconsegueix que la manera de fer amb tots els pacients sigui la mateixa”. Per la seva banda, la Dra. Laura Seidler, adjunta de l’UCI pediàtrica, destaca el fet que, gràcies a aquesta guia, sorgida de la necessitat d’uns pacients complexos i crònics que requereixen una maneig multidisciplinari, “s’aconsegueix millorar l’atenció als infants i facilitar la vida a les famílies, que poden seguir uns criteris clars i uniformes en les cures en el domicili”.

Comparteix aquest contingut