Cuidadors i expertsal costat del pacient
Inici | Què fem al Campus | Docència | Formació per a pacients i cuidadors
color

Formació per a 
pacients i cuidadors

Una part important de l’assistència és proporcionar informació i coneixement als pacients, als familiars i als seus cuidadors. Per això, al Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus hi ha diversos programes i espais de formació per a pacients.
A l’Hospital es duen a terme programes pensats especialment per als pacients i els seus cuidadors. És el cas, per exemple, del Programa Cuidador Expert Catalunya®, un projecte conjunt amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Tots aquests grups compten amb la participació de personal assistencial, com en el cas dels diversos grups que hi ha actius al Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya. I és que, en aquest cas, part de la missió del centre és oferir suport a familiars d’afectats d’esclerosi múltiple, que s'hi reuneixen periòdicament. Es proporciona un espai per poder compartir informació, experiències i sentiments amb persones que es troben en una situació similar, conduïts per un treballador social. 
Com a centre especialitzat, el Centre d'Esclerosi Múliple de Catalunya també organitza sessions informatives sobre la malaltia, que es repeteixen durant tot l’any. Es dona informació, es resolen els dubtes dels pacients, familiars i cuidadors. Podeu trobar tota aquesta informació al seu web, a l’àrea dedicada a pacients.
Visita el web del Cemcat Coneix el Programa Cuidador Expert Catalunya®

Comissió
de docència

La gestió de la formació sanitària especialitzada es duu a terme mitjançant la Comissió de Docència, un òrgan col·legiat que vetlla per la integració de les activitats formatives dels residents amb l’activitat assistencial diària de l’Hospital. És una eina fonamental per garantir la qualitat i millora continuada de la nostra tasca docent.
Més informació