L’estudi FRESCO-2 avala l’ús d’un nou fàrmac oral com a opció de tractament global per a pacients amb càncer colorectal metastàtic refractari

La revista The Lancet ha publicat els resultats de l'assaig fase 3 FRESCO-2 que demostren que el fàrmac oral fruquintinib és un tractament segur i eficaç per a pacients amb càncer colorectal metastàtic refractari.

26/06/2023

El càncer colorectal és el tercer càncer més diagnosticat i la segona causa principal de morts relacionades amb el càncer a tot el món. Aproximadament el 50% dels pacients amb càncer colorectal desenvoluparan metàstasi durant el curs de la malaltia i la taxa de supervivència general a 5 anys per a aquests pacients és del 15%.
Les opcions de tractament per als pacients que són intolerants o progressen als tractaments estàndard d’última línia que inclouen quimioteràpia i teràpia dirigida han mostrat beneficis a la supervivència general i la supervivència lliure de progressió, però estan associades a toxicitats que requereixen en molts casos reduccions de dosi.
“Així que les opcions de teràpia sistèmica efectiva per als pacients amb càncer colorectal metastàtic refractari són limitades” explica el Dr. Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), cap del Servei Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d ‘Hebron i coautor sènior de l’article. “L’objectiu de l’estudi FRESCO-2 ha estat avaluar l’eficàcia i la seguretat de fruquintinib, un inhibidor oral altament selectiu i potent de VEGFR en aquesta població de pacients”.


Bloquejar la formació de nous vasos sanguinis per frenar el creixement del tumor

En el càncer colorectal, el factor de creixement de l'endoteli vascular o VEGF juga un paper molt determinant en promoure l'angiogènesi o aparició de nous capil·lars. D'aquesta manera, el tumor aconsegueix els nutrients necessaris per continuar creixent. Per aquest motiu, en els darrers anys s'han desenvolupat diferents inhibidors dels receptors de VEGF o VEGFR. Bloquejant-los s'espera tallar aquesta via de creixement i així controlar o fins i tot arribar a reduir la mida del tumor.

Fruquintinib és un nou fàrmac oral inhibidor de tirosina quinasa molt potent i altament selectiu que bloqueja els receptors 1, 2 i 3 de VEGF. “Els resultats de l'estudi FRESCO van donar suport a l'aprovació del fàrmac a la Xina per tractar pacients amb càncer colorectal metastàtic molt pretractats. També van donar suport al desenvolupament d'un estudi internacional, l'estudi FRESCO-2, els resultats del qual es publiquen ara a la revista The Lancet” afirma el Dr. Tabernero.

A l'assaig es van incloure 686 pacients amb càncer de còlon metastàtic refractari de 124 centres de 14 països. A 461 pacients se'ls va tractar amb fruquintinib mentre que a la resta se'ls va subministrar placebo. Tots dos grups van rebre el millor tractament de suport.

Els pacients inclosos a l'assaig havien rebut totes les teràpies citotòxiques i dirigides aprovades actualment i havien progressat o eren intolerants a la combinació trifluridine/tipiracil i/o a l'inhibidor de VEGFR regorafenib.

Millores significatives en supervivència general i supervivència lliure de progressió

"Els resultats de l'estudi multiregional de fase 3 FRESCO-2 mostren millores estadísticament significatives en la supervivència general i la supervivència lliure de progressió en aquesta població de pacients amb càncer colorectal metastàtic refractari altament pretractats" afirma la Dra. Elena Élez, cap del Grup de Recerca a Càncer Colorectal del VHIO i oncòloga mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron que ha participat a l'estudi.


El benefici de fruquintinib sobre el placebo es va evidenciar per la reducció del 34% a la variable estadística de risc de mort i la reducció del 68% a la de risc de progressió de la malaltia o mort. Als 6 mesos, el 24% dels pacients tractats amb fruquintinib estaven lliures de progressió, és a dir, el tumor no havia crescut, davant únicament l'1% dels tractats amb placebo.

Aquests beneficis de supervivència general i supervivència lliure de progressió es donen a gairebé tots els subgrups preespecificats, inclosos aquells amb factors de mal pronòstic. També es van observar millores amb fruquintinib independentment del tractament previ, inclòs el tractament amb trifluridine/tipiracil (més del 90% dels pacients) i/o regorafenib.

“Aquests resultats són especialment rellevants atès que el 48% dels pacients havien rebut tractament previ amb regorafenib (inhibidor de VEGFR) i suggereixen que la inhibició de l'angiogènesi continua sent un mecanisme important de control de la malaltia fins i tot a les darreres línies” explica la Dra. Élez. "La selectivitat més gran de fruquintinib en comparació amb altres teràpies anti-VEGF/VEGFR aprovades podria explicar el benefici d'eficàcia observat en pacients tractats amb fruquintinib, independentment de l'exposició prèvia a regorafenib" conclou.


Ben tolerat per pacients molt pretractats

Pel que fa a la seguretat, segons explica la Dra. Élez “fruquintinib va ser ben tolerat en aquesta població de pacients fortament pretractats. Els pacients tractats amb fruquintinib van restar en tractament gairebé el doble de temps que els que van rebre placebo (una mitjana de 3,1 mesos davant d'1,8 mesos), cosa que concorda amb l'eficàcia i la tolerabilitat favorables de fruquintinib”.

Els esdeveniments adversos de grau 3 o superior van tenir lloc en el 63% dels pacients tractats amb fruquintinib enfront del 50% amb placebo, la majoria dels esdeveniments adversos, inclosos la hipertensió, l'astènia i la síndrome mà-peu, es poden manejar amb atenció de suport i modificació de la dosi.

En aquest sentit, es va produir una interrupció de la dosi al 47% dels pacients i reduccions de la dosi al 24%, “la qual cosa suposa una millora si ho comparem amb regorafenib i això és encoratjador, tenint en compte l'entorn de darrera línia d'aquests pacients” afegeix la Dra. Élez.

Finalment, una proporció similar de pacients als grups de fruquintinib i placebo van interrompre el tractament a causa d'esdeveniments adversos (el 20% davant el 21%, respectivament).
 
“En definitiva, els resultats de FRESCO-2 demostren l'eficàcia i la seguretat de fruquintinib en una àmplia població de pacients amb càncer colorectal metastàtic resistent a la quimioteràpia. I, juntament amb els resultats de l'estudi FRESCO realitzat a la Xina, donen suport al benefici clínic d'aquest nou fàrmac oral i el situen com una nova opció de tractament global per a aquests pacients, un cop sigui avaluat per les diferents autoritats reguladores i el reemborsament als sistemes de salut”
afirma el Dr. Josep Tabernero.
 

A l'assaig es van incloure 686 pacients amb càncer de còlon metastàtic refractari de 124 centres de 14 països. 

Comparteix-lo:

Notícies relacionades

Professionals relacionats

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

Selecciona el butlletí que vols rebre:

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vallhebron.cat, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.