Codi
HG44
Codi MGP
1M1

Josep Pardos

Medicina Interna, Hospital General

Ana Elena Ruiz Alcaraz

Medicina Interna, Hospital General

Luis Coronel Tarancón

Medicina Interna, Hospital General

Medicina Interna

Al Servei de Medicina Interna oferim atenció integral de medicina interna a pacients adults del nostre territori, tant a l’Hospital com a l’Atenció Primària. Som una unitat de referència tant per Catalunya com per l’Estat en malalties autoimmunes sistèmiques. A més, la secció de l’Envelliment i el pacient crònic engloba Geriatria i coordina i col·labora amb l’atenció sociosanitària de tot el territori.

El servei de Medicina Interna compta amb l'acreditació
Autoria: Vall d'Hebron
Data de creació: 17.12.2021, 10:03
Data de modificació: 30.12.2021, 13:40
Comparteix-lo
T'ha resultat útil?

Reumatologia

La Unitat Docent del Servei de Reumatologia està acreditada per a la formació de metges interns residents de Reumatologia. Actualment tenim ofertes dues places formatives de resident per any.  És un dels nostres objectius prioritaris atraure i formar metges residents amb el propòsit de retornar a la societat els nostres coneixements i potenciar la formació de professionals altament qualificats pels reptes de la medicina del futur, també anomenada medicina personalitzada o de precisió.

Al Servei de Reumatologia tenim una activitat docent elevada, tant en la formació continuada dins del propi servei com en l’organització de jornades i cursos dirigits a professionals d’altres hospitals o especialitats mèdiques. A més, un dels nostres objectius és potenciar les aules de salut dirigides als pacients. Participem activament en congressos nacionals i internacionals.

Som un centre de referència nacional i internacional amb un nombre elevat de sol·licituds d’estades formatives, sobretot en les àrees de la reumatologia pediàtrica, les artritis inflamatòries cròniques i les malalties autoimmunes sistèmiques, l’ecografia musculoesquelètica i les síndromes de sensibilització central.

Impartim classes teòriques i pràctiques de Reumatologia al Grau de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Així mateix tenim una intensa activitat docent en màsters i altres activitats de postgrau.

Places acreditades

2

Especialitats relacionades
Grups de recerca

Itinerari formatiu en Reumatologia

Som un servei clínic que té com a objectiu oferir una assistència i docència transversals i de qualitat, així com desenvolupar una recerca d’excel·lència en l’àmbit de les malalties musculoesquelètiques i del teixit connectiu. Tenim una gran trajectòria en la formació d’especialistes en reumatologia. Garantim una formació rigorosa i de qualitat en totes les competències professionals del nostre àmbit, tant assistencials com d’investigació i docència.

El programa formatiu inclou la incorporació dels residents a les línies de recerca del Grup de Recerca de Reumatologia, gràcies al qual rep una formació general en metodologia de la investigació, en les àrees clàssiques i en noves àrees d’investigació, com la medicina de precisió, medicina basada en l’evidència i la recerca basada en resultats de salut.  A més, els residents tenen l’oportunitat de fer estades formatives en centres internacionals de referència, tant a Europa com als Estats Units.

L’experiència en recerca ens permet oferir als residents un programa de doctorat d’alta qualitat per a la realització d’un projecte de tesi doctoral i l’obtenció del grau de doctor. Per altra banda, oferim la possibilitat de col·laborar activament en projectes d’investigació avalats per agències públiques de recerca (nacionals i europees) i participar com a coautors en les publicacions que se’n derivin.

Per què fer la residència a Vall d’Hebron?

 • Perquè abastem totes les àrees d’especialització en l’àmbit de la Reumatologia, tant en edat adulta com pediàtrica.
 • Perquè disposem de planta d’hospitalització de Reumatologia, on podràs veure i tractar els casos més greus i complexos. També disposem de l’hospital de dia per al maneig ambulatori dels pacients en tractament amb immunosupressors selectius administrats per via parenteral.
 • Perquè som un gran equip altament cohesionat, integrat per metges, infermers, psicòlegs, fisioterapeutes, biòlegs, bioinformàtics, enginyers i matemàtics.
 • Perquè podràs aprendre les patologies reumàtiques en totes les etapes de la vida, des de la infància fins a la senectut i inclús durant l’embaràs, atès que tenim una unitat dedicada a l’embaràs en pacients afectes de malalties inflamatòries cròniques i autoimmunes sistèmiques. La Unitat de Reumatologia Pediàtrica és un referent a Espanya en l’artritis idiopàtica juvenil i en altres malalties sistèmiques i de l’aparell locomotor.
 • Perquè oferim una atenció altament especialitzada a pacients amb artritis inflamatòria crònica i tractaments amb immunosupressors selectius, concretament a pacients amb artritis reumatoide, artritis psoriàsica i espondiloartritis
 • Perquè atenem un nombre alt de pacients amb malalties autoimmunes sistèmiques, especialment el lupus eritematós sistèmic, miopaties inflamatòries i pacients oncològics tractats amb immunoteràpia. 
 • Perquè podràs veure pacients amb patologies metabòliques òssies, col·laborar amb el Servei de Pneumologia per al control dels pacients trasplantats amb osteoporosi secundària i amb la Unitat de Coordinació de Fractures (UCF) de l’AIS Nord.
 • Perquè pots fer activitats associades als gabinets d’Ecografia (diagnòstica i intervencionista) i Capil·laroscòpia, així com altres tècniques altament especialitzades, com són la biòpsia sinovial guiada per ecografia o les ecografies de glàndula salival, vascular i pulmó. Al nostre servei hi ha professionals que són professors de l’Escola d’Ecografia de la Societat Espanyola de Reumatologia, tant en adults com en pacients pediàtrics. 
 • Perquè som un servei de referència per a pacients amb síndromes de sensibilització central, més concretament per a pacients amb fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. A més, oferim una atenció especialitzada i multidisciplinària a aquests pacients, fet que permet adquirir els coneixements necessaris per a una assistència de qualitat.
 • Perquè treballem de forma multidisciplinària amb múltiples serveis de diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques (pediatria, dermatologia, oncologia, pneumologia, nefrologia, medicina interna, rehabilitació, oftalmologia, obstetrícia i ginecologia, cirurgia ortopèdica i traumatologia, anestèsia...)  i amb estreta col·laboració amb els serveis d’Immunologia, Farmàcia i Farmacologia Clínica, adiodiagnòstic, entre d’altres. El treball multidisciplinari en totes les seves àrees aporta una millor qualitat assistencial als pacients.
 • Perquè la proximitat i dedicació docent amb la qual treballem permet una avaluació estreta i contínua dels residents, fet que potencia al màxim les seves capacitats i els acompanya en el disseny del seu futur professional.
 • Perquè comptem amb una notable experiència en formació de residents de reumatologia i pediatria d’altres unitats docents, així com de residents estrangers.
 • Perquè estem interessats a impartir una formació de qualitat i donem als nostres residents les màximes facilitats per fer cursos formatius, assistir a congressos nacionals i internacionals. També estimulem i donem suport a la preparació de ponències i comunicacions en congressos de referència i formem el resident per adquirir habilitats de comunicació oral i escrita.
 • Perquè durant la residència motivem la realització d’estades a l’estranger en centres com l’Institut Giannina Gaslini de Gènova a Itàlia, l’Hospital Universitari Inselspital Bern  de Berna a Suïssa, el Departament de Reumatologia de l’NHS Trust de Londres al Regne Unit i la Divisió d’Immunologia i Reumatologia Clínica de Birmingham als Estats Units. 

Geriatria

La geriatria és una especialitat que consisteix en l'atenció integral a la gent gran i que requereix una participació multidisciplinària per oferir l'atenció adequada a la persona pacient. La Unitat Docent de Geriatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron forma part del Servei de Medicina Interna i col·labora amb la Facultat de Medicina de la UAB. Compta amb la participació d'altres serveis de l'hospital, com ara els de Medicina Interna, Cardiologia, Neurologia o Urgències, entre altres.

Places acreditades

1

Especialitats relacionades
Grups de recerca

Itinerari formatiu de Geriatria

El resident de geriatria ha de dominar els aspectes següents:

 • Conèixer les malalties més prevalents de la gent gran, les formes de presentació, el procés diagnòstic i l'aproximació terapèutica interdisciplinària tant farmacològica com no farmacològica.
 • Entendre i identificar les síndromes geriàtriques: el delirium, les caigudes, la immobilitat, la desnutrició o les úlceres per pressió.
 • Conèixer i distingir el pacient fràgil en la pràctica clínica habitual.
 • Distingir i utilitzar els instruments de valoració geriàtrica. Eina pròpia de l'especialitat.
 • Conèixer la utilització adequada de fàrmacs tenint en compte els canvis farmacocinètics i farmacodinàmics que es donen en el/la pacient d'edat avançada, així com conèixer la prescripció adequada de medicació, els possibles efectes adversos, la polifarmàcia i les interaccions.

Els residents, doncs, es veuen capacitats per oferir un servei de qualitat en què és rellevant l'atenció centrada en el/la pacient, per a la qual cosa és essencial l'ajuda de l'equip interdisciplinari (medicina, infermeria, treball social, fisioteràpia, psicologia, etc.), així com la coordinació amb altres especialistes tant d'atenció primària com a l'hospital d'atenció intermèdia o a l'hospital d'aguts.

Durant els quatre anys d'especialització tenim dos períodes formatius:

 • Període formatiu bàsic durant els dos primers anys de residència, en el qual s'inclouen rotacions generals, com ara de Medicina Interna, Neurologia, Cardiologia, Psiquiatria, Radiologia i Urgències, a més de diverses rotacions optatives.
 • Període formatiu específic de l'especialitat els dos anys següents, en el qual el resident de geriatria rota per dispositius d'atenció intermèdia i d'aguts.
  • Atenció intermèdia (tercer any): Hospital d'Atenció Intermèdia Parc Sanitari Pere Virgili. Rotacions en hospitalització de subaguts, pal·liatius, convalescència i llarga estada. Consultes externes específiques i hospital a domicili. Equip de Suport Integral a la Complexitat de Casernes – Vall d’Hebron. Consultes i hospital de dia.
  • Atenció aguda (quart any). Unitat Funcional de Geriatria (equip consultor). Unitat d'Hospitalització del Pacient Agut Fràgil (hospitalització d'aguts mèdics). Unitat d'Ortogeriatria (hospitalització d'aguts traumàtics). Cardiogeriatria (consultes externes). Oncogeriatria (consultes externes).

Tant en el període de formació bàsica com en el de formació especialitzada s'ofereixen possibilitats de rotacions optatives, inclosa una rotació externa durant el darrer any.

A la Unitat Docent de Geriatria es fomenta la recerca i s'ofereix l'oportunitat de realitzar la tesi doctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A més, sempre es fomenta l'assistència a congressos nacionals i internacionals sobre l'especialitat, així com al congrés català de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG).

Per què fer l’especialitat a Vall d’Hebron?

 • Perquè els nostres residents rebran formació en un hospital terciari de referència mundial en moltes àrees.
 • Perquè, gràcies al volum de pacients del centre, s'ofereix un gran potencial docent i d'adquisició d'experiència.
 • Perquè l'hospital cobreix la major part de les especialitats i tindràs la possibilitat de veure patologies complexes i d'aplicar mètodes diagnòstics i de tractament pioners.
 • Perquè tindràs l'oportunitat de rotar entre centres experts en geriatria, cures pal·liatives i psicogeriatria.
 • Perquè en aquesta Unitat posem l'èmfasi en la recuperació funcional dels pacients perquè es vegin capacitats per dur a terme amb solvència les activitats de la vida diària.
 • Perquè comprenem la importància de la relació entre el metge i la persona malalta i altres aspectes recurrents en geriatria, com ara el tractament adequat del pacient amb patologies cròniques.

Radiofísica hospitalària

La Unitat Docent de Radiofísica Hospitalària (RH) està formada per especialistes de RH, tècnics superiors de radioteràpia i de diagnòstic per la imatge.

Places acreditades

1

Especialitats relacionades
Grups de recerca

Itinerari formatiu de radiofísica hospitalària

El Servei de Física i Protecció Radiològica (SFPR) es va acreditar com a unitat docent l’any 1995 i és una de les primeres unitats docents acreditades a l’Estat espanyol. Alguns dels nostres residents ja estan ocupant llocs de responsabilitat en diversos hospitals de l’Estat. El fet de formar part de l’hospital més gran de Catalunya, amb un parc tecnològic en renovació constant, permet oferir una formació puntera en tots els àmbits de l’especialitat: radioteràpia, medicina nuclear, diagnòstic per la imatge i protecció radiològica en l’àmbit sanitari. Destaca la gran experiència en tècniques avançades d’oncologia radioteràpica en pacients adults i pediàtrics i l’abast de la protecció radiològica dins de l’hospital en instal·lacions clíniques i de recerca. El servei disposa d’un laboratori per fer el calibratge dels detectors de radiació de l’hospital.

Addicionalment, el Campus Vall d’Hebron obre la possibilitat de participar de forma activa en projectes de recerca nacionals i internacionals i assajos clínics vinculats als dos instituts de recerca, VHIO i VHIR.

Per què fer l'especialitat a Vall d'Hebron?

 • Perquè estaràs a l’hospital més gran de Catalunya on et podràs relacionar amb professionals de la majoria d’especialitats. Tindràs la possibilitat de veure patologia complexa i d’aplicar mètodes diagnòstics i de tractament amb la tecnologia més avançada.
 • Perquè el Servei disposa d’especialistes amb molta experiència que t’acompanyaran en la teva etapa formativa.
 • El volum de pacients del centre ofereix un gran potencial docent i d’adquisició d’experiència en tècniques poc freqüents.
 • Perquè som un centre de referència en pediatria, podràs veure tractaments d’oncologia radioteràpica i teràpia molecular en nens.
 • Perquè la nostra oferta docent s’adapta a la iniciativa i la vocació de cada resident, amb opcions des de la més assistencial fins a la més investigadora.
 • Perquè el Servei estimula la formació científica, tindràs l’oportunitat de fer la tesi doctoral.
 • Perquè el Servei està acreditat segons la norma ISO9001-2015, et formaràs en la gestió de sistemes de gestió de qualitat.
 • Perquè gràcies a la vinculació de l’hospital amb els instituts de recerca podràs participar en assajos clínics i projectes de recerca.
 • Perquè el servei disposa de recursos per finançar la participació en activitats formatives.

Medicina interna

La Unitat Docent de Medicina Interna la formen els Serveis de Medicina Interna amb les seves diferents Unitats assistencials (Medicina Interna General, Hepatologia, Malalties Sistèmiques autoinmunes, Malalties Infeccioses), amb la participació dels Serveis de Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, Hematologia, Oncologia, Medicina Intensiva i la Unitat d’Urgències.

Places acreditades

7

Especialitats relacionades
Grups de recerca

Itinerari formatiu de Medicina interna

La medicina interna és una especialitat mèdica troncal d’exercici fonamentalment hospitalari que ofereix a les persones malaltes adultes una atenció integral. Utilitza un abordatge mèdic en la prevenció, el diagnòstic, la indicació terapèutica i el seguiment de les malalties de la persona adulta, la qual cosa també n’inclou la rehabilitació i la pal·liació. El personal mèdic internista és l’eix vertebral a l’hospital, i aporta la seva polivalència en l’hospitalització de pacients aguts i en les urgències, exercint funcions de consultoria en atenció primària i oferint aspectes innovadors en les àrees alternatives a l’hospitalització convencional i en l’àmbit sociosanitari.  

La unitat docent està constituïda per tres serveis diferents. Aquests serveis són el Servei de Medicina Interna, que inclou la Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques, Medicina Interna - Hepatologia i Malalties Infeccioses. El Servei de Medicina Interna està format per diferents unitats que atenen pacients amb patologia complexa (Unitat de Pleura, Malaltia Tromboembòlica, Malalties Autoinflamatòries i Malalties Autoimmunes) de manera independent. 

A la pràctica diària, el personal mèdic resident visita els pacients juntament amb el personal facultatiu especialista. Durant les visites s’elaboren històries clíniques i exploració física, així com ecografia clínica, exploracions diagnosticoterapèutiques (toracocentesi, paracentesi, artrocentesi i biòpsia hepàtica, entre d’altres), a més de dur a terme un diagnòstic diferencial i orientació diagnòstica. Se sol·liciten les exploracions pertinents i s’ajusta el tractament. 

Durant la formació MIR, el personal mèdic resident de Medicina Interna aprèn el diagnòstic i maneig de les malalties més freqüents gestionades tant a una planta d’hospitalització i consultes de medicina interna, com la patologia més freqüent que es tracta a altres especialitats, amb la qual cosa s’assoleix una formació transversal completa que permet, al final de la residència, enfrontar-se a una àmplia sèrie d’escenaris clínics amb total autonomia.  

Com a àrees d’interès específic, a més, s’adquireixen coneixements per enfrontar-se al maneig de tractaments immunosupressors, pacients afectes de cirrosi, VIH o amb infeccions nosocomials, entre d’altres.  

Les guàrdies es duen a terme a Urgències, encara que en combinació amb l’atenció al pacient ingressat, de manera que permet al resident de Medicina Interna manejar pacients greus de forma totalment autònoma al final de la formació MIR. Es pot destacar que s’atén una gran varietat de patologies mèdiques, per la qual cosa s’adquireix experiència en el maneig del pacient afecte de xoc, insuficiència respiratòria (intubació i ventilació mecànica) i parada cardíaca, d’entre altres.

En tots els serveis de Medicina Interna es desenvolupen, en el dia a dia, tasques assistencials, així com docents (sessions) i de recerca. El MIR de Medicina Interna s’incorpora progressivament a aquestes sessions i participa en els grups de recerca del seu interès.

Per què l'especialitat a Vall d'Hebron?

 •  Perquè som un hospital terciari amb serveis d’avantguarda. El volum de pacients del centre ofereix un gran potencial docent i d’adquisició d’experiència amb una formació completa transversal. 

 • Perquè, a diferència de la resta de centres, disposem d’itineraris formatius específics: medicina interna general, malalties autoimmunes, hepatologia i malalties infeccioses. 

 • Perquè cobrim la major part de les especialitats i tindràs la possibilitat de veure patologies complexes i d’aplicar mètodes diagnòstics i de tractament pioners.

 • Perquè disposem d’una Unitat de Diagnòstic Ràpid en què participa el personal resident, i un hospital de dia polivalent, coordinat pel nostre Servei. 

 • Perquè a la Unitat de Malalties Autoimmunes duem a terme els procediments més moderns de diagnòstic (capil·laroscòpia, ecografia, PET/TC), tenim una experiència de més de cinquanta anys en el maneig de pacients amb aquest tipus de malalties complexes i som CSUR de referència per a aquesta patologia. 

 • Perquè a la Unitat d’Hepatologia disposes dels procediments més moderns de diagnòstic, tractament de les complicacions de la hipertensió portal, trasplantament hepàtic o ús de fàrmacs d’última generació.

 • Perquè a Malalties Infeccioses comptes amb els procediments diagnòstics més pioners, així com contacte amb patologia importada, consulta monogràfica del VIH i maneig de les infeccions en pacients trasplantats, amb tractament immunosupressor, etcètera.

 • Perquè a la Unitat de Pleura aprendràs com realitzar un diagnòstic clínic, les característiques per imatge del vessament pleural (ecogràfic, radiològic i PET/TC) i col·laboraràs amb cirurgia toràcica a tot el procés diagnòstic i terapèutic. 

 • Perquè aprendràs a manejar la malaltia tromboembòlica venosa, fins i tot la indicació de teràpies invasives, tant de tipus agut com crònic. 

 • Perquè faràs el diagnòstic diferencial de moltes patologies, entre d’altres, síndrome constitucional, tumoracions a estudi, febre sense focus. 

 • Perquè et formaràs en Urgències i faràs guàrdies en sistema de pool. Guàrdies en Urgències i planta d’hospitalització.

 • Perquè el Servei està format per unitats específiques de referència nacional i internacional. 

 • Perquè atenem els pacients ingressats en àrees quirúrgiques (Traumatologia, Cirurgia General, Cirurgia Vascular, Neurocirurgia) i en l’Àrea d’Obstetrícia-Ginecologia, de manera compartida, amb la qual cosa s’aprèn a valorar patologies relacionades amb aquestes especialitats

 • Perquè et donem l’oportunitat de participar en la docència de pregrau (peer to peer education). Pensem que ensenyant aprenem a comunicar. 

 • Perquè la persona resident col·labora en estudis clínics durant els últims anys de l’especialitat per presentar-ne els resultats en algun congrés nacional i, si és possible, publicar-los.

 • Perquè els diferents serveis estan en contacte amb societats científiques nacionals i internacionals de referència, la qual cosa et facilita estades a l’estranger en finalitzar la residència.

 • Perquè participaràs en cursos teòrics, pràctics i amb certificació local, nacional i internacional.

 • Perquè presentaràs sessions clíniques amb la supervisió del personal facultatiu responsable i en les quals s’efectuarà revisió de casos, es comentaran casos tancats i podràs assistir a conferències clinicopatològiques i bibliogràfiques.

 • Perquè tens la possibilitat de fer rotacions fora del centre, segons les àrees d’interès.

 • Perquè facilitem la formació i metodologia científica per a les diferents línies de recerca i, amb això, facilitem l’obtenció de beques predoctorals per a la tesi doctoral.

 • Perquè t’oferim l’oportunitat de col·laborar durant la residència en algunes de les línies de recerca que prefereixis, per orientar la tesi doctoral cap al tema que més t’interessi.

 • Perquè la nostra oferta docent s’adapta a la iniciativa i vocació de cada resident, amb opcions des de la més assistencial a la més investigadora.

   

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

Selecciona el butlletí que vols rebre:

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vhebron.net, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.