Codi
8
Codi Hipàtia
452

Josefina Cortés Hernández

Reumatologia, Hospital Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

Josep Pardos

Medicina Interna, Hospital General

Medicina Interna

Al Servei de Medicina Interna oferim atenció integral de medicina interna a pacients adults del nostre territori, tant a l’Hospital com a l’Atenció Primària. Som una unitat de referència tant per Catalunya com per l’Estat en malalties autoimmunes sistèmiques. A més, la secció de l’Envelliment i el pacient crònic engloba Geriatria i coordina i col·labora amb l’atenció sociosanitària de tot el territori.

El servei de Medicina Interna compta amb l'acreditació
Autoria: Vall d'Hebron
Data de creació: 17.12.2021, 10:03
Data de modificació: 30.12.2021, 13:40
Comparteix-lo
T'ha resultat útil?

Al·lergologia

El Servei d’Al·lergologia atén pacients amb algun tipus d’al·lèrgia, una patologia molt freqüent que ara afecta a aproximadament una de cada quatre persones. 

El servei de Al·lergologia compta amb l'acreditació
Autoria: Vall d'Hebron
Data de creació: 17.12.2021, 10:03
Data de modificació: 30.12.2021, 13:41
Comparteix-lo
T'ha resultat útil?

Al·lergologia

La Unitat Docent d’Al·lergologia la formen professionals d’al·lergologia del Servei de Medicina Interna (Hospital General) i d’Al·lèrgia Pediàtrica, del Servei de Pneumologia, Fibrosi Quística i Al·lèrgia (Hospital Maternoinfantil). L’activitat assistencial de la unitat es divideix en  consultes externes, hospital de dia i interconsultes. Hem estat els primers a aplicar el diagnòstic molecular per a les malalties al·lèrgiques complexes a Catalunya i som referents de patologies rares com ara l’angioedema hereditari o la mastocitosi sistèmica.

Places acreditades

2

Especialitats relacionades
Grups de recerca

Itinerari formatiu d'Al·lergologia

La Unitat d’Al·lergologia forma residents des de 1982 i la majoria dels caps de secció d’al·lèrgia de Catalunya han estat formats aquí.

A les consultes externes visitem patologia respiratòria al·lèrgica, amb especial atenció a l’asma, al·lèrgia alimentària complexa, al·lèrgia a himenòpters, urticària crònica, dermatitis atòpica i al·lèrgia a medicaments.

A l’Hospital de Dia duem a terme les proves d’exposició controlada a fàrmacs i les dessensibilitzacions a quimioteràpics i altres fàrmacs. A la unitat pediàtrica fem dessensibilitzacions a aliments. A més, atenem diàriament les interconsultes hospitalàries.

Duem a terme recerca clínica en l’àmbit de l’anafilaxi, l’angioedema hereditari, l’al·lèrgia alimentària i la urticària crònica. Des del punt de vista de la recerca experimental comptem amb la possibilitat de realitzar determinació d’immunoglobulina E i G específica per bioxip, i test d’activació de basòfils. Des de la nostra unitat s’han dirigit cinc tesis doctorals i tots els adjunts de la Unitat són doctors en medicina.

Per què fer l’especialitat a Vall d’Hebron?

 • Perquè som un hospital terciari amb serveis capdavanters. El volum de pacients del centre ofereix un gran potencial docent i d’adquisició d’experiència.
 • Perquè cobrim la majoria d’especialitats i hi tindreu la possibilitat de veure patologia complexa i d’aplicar mètodes diagnòstics i de tractament capdavanters.
 • Perquè la nostra oferta docent s’adapta a la iniciativa i vocació de cada resident, amb opcions des de la més assistencial a la més investigadora.
 • Perquè tindreu la possibilitat de veure patologia complexa i aplicar mètodes diagnòstics i de tractament capdavanters, com ara el tractament amb anticossos monoclonals, l’aplicació de protocols de dessensibilització a fàrmacs o el maneig de l’angioedema hereditari.
 • Perquè tindreu l’oportunitat de presentar comunicacions als congressos estatal i europeu d’al·lèrgia, en les darreres edicions hem rebut premis a la millor comunicació en diverses àrees.
 • Perquè als residents de quart any, els facilitem contactes per poder fer recerca i estades fora. En els darrers anys els nostres residents han fet estades a unitats clíniques d’al·lèrgia a Roma i Montpeller i a centres d’investigació com ara l’Institut Karolinska d’Estocolm, a Suècia. A tots els residents de quart any se’ls ofereix finançar-los l’examen Europeu de Coneixement en Al·lergologia, que fins ara han passat amb èxit el 85 % dels nostres residents.
 • Perquè fareu una actualització continuada de coneixements mitjançant el programa de sessions monogràfiques, bibliogràfiques i clíniques, que es fa quatre dies a la setmana.
 • Perquè la Unitat Docent d’Al·lergologia va ser avaluada el 2010 per la Secció d’Al·lergologia de la Union Européenne des Médecins Spécialistes, i la va acreditar com a Unitat de Formació Especialitzada en Al·lergologia.

Medicina interna

La Unitat Docent de Medicina Interna la formen els Serveis de Medicina Interna amb les seves diferents Unitats assistencials (Medicina Interna General, Hepatologia, Malalties Sistèmiques autoinmunes, Malalties Infeccioses), amb la participació dels Serveis de Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, Hematologia, Oncologia, Medicina Intensiva i la Unitat d’Urgències.

Places acreditades

7

Especialitats relacionades
Grups de recerca

Itinerari formatiu de Medicina interna

La medicina interna és una especialitat mèdica troncal d’exercici fonamentalment hospitalari que ofereix a les persones malaltes adultes una atenció integral. Utilitza un abordatge mèdic en la prevenció, el diagnòstic, la indicació terapèutica i el seguiment de les malalties de la persona adulta, la qual cosa també n’inclou la rehabilitació i la pal·liació. El personal mèdic internista és l’eix vertebral a l’hospital, i aporta la seva polivalència en l’hospitalització de pacients aguts i en les urgències, exercint funcions de consultoria en atenció primària i oferint aspectes innovadors en les àrees alternatives a l’hospitalització convencional i en l’àmbit sociosanitari.  

La unitat docent està constituïda per tres serveis diferents. Aquests serveis són el Servei de Medicina Interna, que inclou la Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques, Medicina Interna - Hepatologia i Malalties Infeccioses. El Servei de Medicina Interna està format per diferents unitats que atenen pacients amb patologia complexa (Unitat de Pleura, Malaltia Tromboembòlica, Malalties Autoinflamatòries i Malalties Autoimmunes) de manera independent. 

A la pràctica diària, el personal mèdic resident visita els pacients juntament amb el personal facultatiu especialista. Durant les visites s’elaboren històries clíniques i exploració física, així com ecografia clínica, exploracions diagnosticoterapèutiques (toracocentesi, paracentesi, artrocentesi i biòpsia hepàtica, entre d’altres), a més de dur a terme un diagnòstic diferencial i orientació diagnòstica. Se sol·liciten les exploracions pertinents i s’ajusta el tractament. 

Durant la formació MIR, el personal mèdic resident de Medicina Interna aprèn el diagnòstic i maneig de les malalties més freqüents gestionades tant a una planta d’hospitalització i consultes de medicina interna, com la patologia més freqüent que es tracta a altres especialitats, amb la qual cosa s’assoleix una formació transversal completa que permet, al final de la residència, enfrontar-se a una àmplia sèrie d’escenaris clínics amb total autonomia.  

Com a àrees d’interès específic, a més, s’adquireixen coneixements per enfrontar-se al maneig de tractaments immunosupressors, pacients afectes de cirrosi, VIH o amb infeccions nosocomials, entre d’altres.  

Les guàrdies es duen a terme a Urgències, encara que en combinació amb l’atenció al pacient ingressat, de manera que permet al resident de Medicina Interna manejar pacients greus de forma totalment autònoma al final de la formació MIR. Es pot destacar que s’atén una gran varietat de patologies mèdiques, per la qual cosa s’adquireix experiència en el maneig del pacient afecte de xoc, insuficiència respiratòria (intubació i ventilació mecànica) i parada cardíaca, d’entre altres.

En tots els serveis de Medicina Interna es desenvolupen, en el dia a dia, tasques assistencials, així com docents (sessions) i de recerca. El MIR de Medicina Interna s’incorpora progressivament a aquestes sessions i participa en els grups de recerca del seu interès.

Per què l'especialitat a Vall d'Hebron?

 •  Perquè som un hospital terciari amb serveis d’avantguarda. El volum de pacients del centre ofereix un gran potencial docent i d’adquisició d’experiència amb una formació completa transversal. 

 • Perquè, a diferència de la resta de centres, disposem d’itineraris formatius específics: medicina interna general, malalties autoimmunes, hepatologia i malalties infeccioses. 

 • Perquè cobrim la major part de les especialitats i tindràs la possibilitat de veure patologies complexes i d’aplicar mètodes diagnòstics i de tractament pioners.

 • Perquè disposem d’una Unitat de Diagnòstic Ràpid en què participa el personal resident, i un hospital de dia polivalent, coordinat pel nostre Servei. 

 • Perquè a la Unitat de Malalties Autoimmunes duem a terme els procediments més moderns de diagnòstic (capil·laroscòpia, ecografia, PET/TC), tenim una experiència de més de cinquanta anys en el maneig de pacients amb aquest tipus de malalties complexes i som CSUR de referència per a aquesta patologia. 

 • Perquè a la Unitat d’Hepatologia disposes dels procediments més moderns de diagnòstic, tractament de les complicacions de la hipertensió portal, trasplantament hepàtic o ús de fàrmacs d’última generació.

 • Perquè a Malalties Infeccioses comptes amb els procediments diagnòstics més pioners, així com contacte amb patologia importada, consulta monogràfica del VIH i maneig de les infeccions en pacients trasplantats, amb tractament immunosupressor, etcètera.

 • Perquè a la Unitat de Pleura aprendràs com realitzar un diagnòstic clínic, les característiques per imatge del vessament pleural (ecogràfic, radiològic i PET/TC) i col·laboraràs amb cirurgia toràcica a tot el procés diagnòstic i terapèutic. 

 • Perquè aprendràs a manejar la malaltia tromboembòlica venosa, fins i tot la indicació de teràpies invasives, tant de tipus agut com crònic. 

 • Perquè faràs el diagnòstic diferencial de moltes patologies, entre d’altres, síndrome constitucional, tumoracions a estudi, febre sense focus. 

 • Perquè et formaràs en Urgències i faràs guàrdies en sistema de pool. Guàrdies en Urgències i planta d’hospitalització.

 • Perquè el Servei està format per unitats específiques de referència nacional i internacional. 

 • Perquè atenem els pacients ingressats en àrees quirúrgiques (Traumatologia, Cirurgia General, Cirurgia Vascular, Neurocirurgia) i en l’Àrea d’Obstetrícia-Ginecologia, de manera compartida, amb la qual cosa s’aprèn a valorar patologies relacionades amb aquestes especialitats

 • Perquè et donem l’oportunitat de participar en la docència de pregrau (peer to peer education). Pensem que ensenyant aprenem a comunicar. 

 • Perquè la persona resident col·labora en estudis clínics durant els últims anys de l’especialitat per presentar-ne els resultats en algun congrés nacional i, si és possible, publicar-los.

 • Perquè els diferents serveis estan en contacte amb societats científiques nacionals i internacionals de referència, la qual cosa et facilita estades a l’estranger en finalitzar la residència.

 • Perquè participaràs en cursos teòrics, pràctics i amb certificació local, nacional i internacional.

 • Perquè presentaràs sessions clíniques amb la supervisió del personal facultatiu responsable i en les quals s’efectuarà revisió de casos, es comentaran casos tancats i podràs assistir a conferències clinicopatològiques i bibliogràfiques.

 • Perquè tens la possibilitat de fer rotacions fora del centre, segons les àrees d’interès.

 • Perquè facilitem la formació i metodologia científica per a les diferents línies de recerca i, amb això, facilitem l’obtenció de beques predoctorals per a la tesi doctoral.

 • Perquè t’oferim l’oportunitat de col·laborar durant la residència en algunes de les línies de recerca que prefereixis, per orientar la tesi doctoral cap al tema que més t’interessi.

 • Perquè la nostra oferta docent s’adapta a la iniciativa i vocació de cada resident, amb opcions des de la més assistencial a la més investigadora.

   

Malalties sistèmiques

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

Selecciona el butlletí que vols rebre:

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vhebron.net, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.