L'actualitat de tot el Vall d'Hebron

La SEC ens acredita l’excel•lència assistencial en ecocardiografia transesofàgica

divendres, 2 març, 2018

La Sociedad Española de Cardiologia (SEC), a través del procediment SEC-EXCELENTE ecocardiograma transesofàgica (ETE), ha entregat les primeres acreditacions a aquells hospitals que compleixen els estàndards de qualitat.

L’ecocardiograma transesofàfica (ETE) és una tècnica semi invasiva de capital importància en el diagnòstic de les malalties cardiovasculars, així com en el monitoratge de la majoria de les cirurgies cardíaques i de les diferents tècniques de cardiologia intervencionista. En un context on resulta necessari desenvolupar estàndards i guies d’actuació que garanteixen la qualitat dels processos sanitaris, la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) ha atorgat l’acreditació SEC-EXCELENTE ecocardiograma transesofàgica (ETE) a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i a altres 12 hospitals.

El procediment de l’ecocardiograma transesofàgica s’emmarca dintre del projecte SEC-EXCELENTE, l’objectiu del qual és contribuir a la millora continua de la qualitat assistencial tant en l’àmbit dels serveis clínics com en l’ordenació i la gestió dels recursos.

El procés d’acreditació del procediment ETE consta de tres fases: revisió de la documentació sol·licitada, auditoria i informe final amb la consegüent emissió del certificat d’acreditació d’excel·lència. Després de la revisió de tota la documentació aportada per part del centre sanitari, s’elabora un informe d’auditoria, amb una descripció de les troballes i les opcions de millora si es precisen, així com una proposta d’acreditació (o rebuig) de l’acreditació, que s’eleva al Comitè Científic de SEC-EXCELENTE. Si la valoració final del Comitè és favorable, la SEC emet un certificat d’acreditació d’excel·lència del procediment a la unitat corresponent, reconeixent el compliment dels estàndards de qualitat establerts.

En l’entrega d’acreditacions de SEC-EXCELENTE ETE han participat el Dr. Andrés Íñiguez, expresident de la SEC; el Dr. Francisco Ruiz Mateas, coordinador de SEC-EXCELENTE; la Dra. Violeta Sánchez, coordinadora del grup de treball que va elaborar el document d’estàndards del procediment ETE, i el Dr. Artur Evangelista, del Servei de Cardiologia de l’Hospital General Universitari Vall d’Hebron, entre altres experts.

Comparteix aquest contingut
Professionals relacionats
Sra. Natalia
González Otero
Supervisora d'Infermeria
Dra. Ana Belén
Méndez Fernández
Coordinador Mèdic
Cardiologia
Dr. Ignacio
Ferreira González
Cap d'Unitat
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Dra. Laura
Dos Subirà
Cap de Secció
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Dra. Laura
Galian Gay
Dr. Jordi
Pérez Rodón
Metge
Cardiologia
Dra. Nuria
Rivas Gándara
Dr. Jaume
Francisco Pascual
Dra. Berta
Miranda Barrio
Dra. Antonia
Sambola Ayala
Dr. Jordi
Bañeras Rius
Metge/ssa
Cardiologia
Dra. Gisela
Teixido Tura
Dra. Alba
Santos Ortega
Metge
Cardiologia
Notícies i activitats
Descobreix més