La nostra motivació ets tu
Inici | Àrees i professionals
color

Professionals que
cuidem de tu

Consulta tot el directori del nostre quadre mèdic, especialitats assistencials, grups de recerca i unitats docents ubicades al Campus. Utilitza els nostres cercadors per filtrar la teva consulta.

Altament
especialitzats

Entra, un per un, a les nostres llistes per veure què fem al Campus.
Quadre mèdic i investigador Llista d'Especialitats assistencials Llista de Grups de recerca Llista d'Unitats docents
Els nostres professionals estan altament especialitzats
Dr. Josep
Tabernero Caturla
Cap de Servei
Oncologia Mèdica
Dr. Joan Xavier
Comella Carnicé
Director
Direcció de Recerca
Sr. Sergio
Vergara Ruiz
Director d'Informàtica
Informàtica
Sra. María
De Valles Silvosa
Directora d'Àrea
Direcció de Recerca
Dr. Jesús
Martínez Pérez
Coordinador de Crítics
Direcció Assistencial
Sra. Sonia
Cortés Garcia
Directora de Recursos Econòmics
Direcció de recursos econòmics
Sra. Mª Àngels
Barba Flores
Directora d'Infermeria
Direcció d'Infermeria
Sra. Maria Isabel
Rodríguez Hernández
Subdirectora d'Infermeria
Direcció d'Infermeria
Dr. Tomàs
Pumarola Suñé
Cap de Servei
Microbiologia
Sra. Raquel
Cánovas Paradell
Subdirectora de tecnologia
Tecnologia mèdica
Sr. Carles
Civit Llort
Director de Recursos Humans
Direcció de Recursos Humans
Dr. Xavier
Montalban Gairín
Cap de Servei
Neuroimmunologia clínica
Dra. Soledad
Romea Lecumberri
Directora de Qualitat, Processos i Innovació
Direcció Assistencial
Dra. Mónica
Rodríguez Carballeira
Directora de Docència
Direcció de Docència
Sra. Ilaria
Laganà
Sr. Andreu
de Haro Poyo
Cap d'Estratègia i Canals Digitals
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Sra. Paula
Beneyto Salgado
Project Manager
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciudadana
Sr. Fran
Garcia Morales
Director de Comunicació, Estretègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciudadana
Director de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Director de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Director de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutradana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Dr. Albert
Salazar Soler
Sra. Esther
Tomas Martinez
Directora d'Infraestructures i Tecnologia
Direcció d'Infraestructures i Tecnologia
Dr. Antonio
Roman Broto
Director Assistencial
Direcció Assistencial
Investigador
Pneumologia
Dra. Maria José
Abadías Medrano
Subdirector
Direcció Assistencial
Dr. Andreu Joan
Aloy Punzano
Coodinador de xarxes d'expertesa clínica i acreditació
Direcció de Sistemes de la Informació
Sra. Ana
Martí Delgado
Coordinadora d'Atenció Ciutadana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciudadana
Llista d'especialitats
Ves-hi
Grups de recerca
Ves-hi
Llista d'unitats docents
Ves-hi