Els projectes per fer unCampus capdavanter
Inici | El Campus | Comitè estratègic Campus
color

Cinc institucions, 
un objectiu

Els eixos bàsics de les nostres actuacions són la ciutadania, els professionals, l’organització i el territori. La complicitat de les cinc institucions del Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus ens permeten tirar endavant un pla estratègic en les seves diferents dimensions d’assistència, docència, recerca, innovació, organització.
color

Comitè estratègic
del Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus

Dr. Albert
Salazar Soler
Dr. Joan Xavier
Comella Carnicé
Director
Direcció de Recerca
Dr. Josep
Tabernero Caturla
Cap de Servei
Oncologia Mèdica
Dr. Xavier
Montalban Gairín
Cap de Servei
Neuroimmunologia clínica
Dra. Mónica
Rodríguez Carballeira
Directora de Docència
Direcció de Docència
Sr. Fran
Garcia Morales
Director de Comunicació, Estretègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciudadana
Director de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Director de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Director de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutradana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana

Els nostres
principis

A Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus ajuntem esforços per fer-nos més grans, més útils, més productius i encara més efectius, per ser un campus sanitari de referència al món. Creiem que tenim tots els ingredients per fer-ho. És per això que ens hem marcat uns principis que ens ajudaran a aconseguir-ho.
Els nostres principis