Tenim els ingredients per ser un campus sanitaride referència al món
Inici | El Campus | Principis
color

Ens hem fixat uns valors i principis
que ens encaminen a millorar la 
qualitat de vida de les persones

A Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus estem units pel mateix esperit capdavanter i d’excel·lència, amb un objectiu comú: millorar la salut i el benestar de les persones. Ajuntem esforços per fer-nos més grans, més útils, més productius i encara més efectius. Volem ser un campus sanitari de referència al món. Creiem que tenim tots els ingredients per fer-ho. És per això que ens hem marcat uns principis que ens ajudaran a aconseguir-ho.

Les persones
al centre

La nostra raó de ser són les persones, i els pacients sempre són al centre de l’activitat del campus hospitalari. Volem contribuir a la societat fent el que sabem fer més bé: donar una assistència integral i fer avançar la medicina. Alhora, el Campus el formen les persones. Els nostres professionals, el seu compromís i la dedicació diària als pacients són el que donen credibilitat als nostres principis.
Les persones són la nostra raó de ser.
Promovem la innovació

Innovació

Promovem la innovació a tots els nivells. Des de la pràctica, identifiquem necessitats des d’una visió polièdrica de la salut i la transferència multidisciplinària de coneixement i experiències. Des de la recerca, com a motor per incorporar nous tractaments i mètodes diagnòstics.El resultat: projectes que milloren l’assistència i la qualitat de vida del pacient, inclús més enllà de les parets del campus.
El Campus és la suma de quatre institucions excel·lents en l’àmbit biosanitari.

Excel·lència

El Campus és la suma de quatre institucions excel·lents en l’àmbit biosanitari, cadascuna especialitzada en un camp d’expertesa, amb professionals de prestigi i reconeixement internacional. Aspirem a ser reconeguts pels ciutadans, els professionals i l’entorn com una organització innovadora en totes les línies d’activitat, que destaca per la qualitat de les seves actuacions, que genera i amplia el coneixement útil i que contribueix al progrés sostenible del sistema sanitari.
Generem, transformem i transmetem coneixement en tots els àmbits de les ciències de la salut.

Coneixement

Generem, transformem i transmetem coneixement en tots els àmbits de les ciències de la salut. Investiguem en noves tècniques, apliquem el coneixement més actual i entenem la docència com un eix estratègic del sistema sanitari. Per nosaltres la formació ha d’anar orientada a millorar l’assistència i la seva qualitat, i volem contribuir a formar professionals compromesos amb la societat.