Cirurgia pediàtrica

El Servei de Cirurgia Pediàtrica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron és referent a Catalunya en el tractament de la major part de problemes quirúrgics en edat pediàtrica i en alguns procediments per a la resta de l'estat espanyol. La nostra missió és tenir cura dels pacients pediàtrics que tenen un problema quirúrgic.

Document

Itinerari formatiu de Cirurgia pediàtrica

Contacta amb la unitat docent

La Cirurgia Pediàtrica és una disciplina que abasta un ampli espectre de patologies que van des de congènites, adquirides, mal formatives, infeccioses i tumorals, que inclou patologia del tòrax, abdomen i aparell genitourinari, entre d'altres.

La nostra participació a cura dels pacients s'estén des d'abans del naixement (fet, període prenatal) fins al gran adolescent.

Per oferir la màxima qualitat, el nostre servei s'estructura en diferents subespecialitats:

 • Cirurgia Neonatal
 • Cirurgia Oncològica
 • Cirurgia Digestiva
 • Cirurgia Toràcica
 • Cirurgia Hepato-bilio-pancreàtica
 • Urologia

Aquesta estructura innovadora ens permet obtenir un gran nivell d'hiperespecialització i de competència en un domini determinat de la cirurgia pediàtrica moderna, cosa que beneficia encara més els nostres pacients pediàtrics i garanteix una millor qualitat d'atenció.

El nostre servei de Cirurgia Pediàtrica va ser el primer a Espanya a introduir un Programa de Cirurgia Fetal, formant part del programa multidisciplinari de Medicina Fetal.

Igualment, va ser el primer hospital de l'Estat a realitzar trasplantaments pediàtrics, renals des de 1981 i hepàtics des de 1985, inclusivament el primer a realitzar el primer trasplantament hepàtic reduït el 1987 i el primer "split" el 1992. El nostre Hospital i el nostre Servei continuen implicats de manera directa en els programes de trasplantament hepàtic i renal, que es troben entre els de més volum i amb millors resultats del país.

Apostem per la cirurgia d'alta complexitat, introduint tècniques cada cop més mínimament invasives als diferents grups d'edats pediàtriques, incloent-hi la cirurgia neonatal, i fins i tot travessant la frontera de la cirurgia fetal. Dins d'aquestes tècniques mínimament invasives s'inclou la cirurgia robòtica, i el primer hospital pediàtric de l'estat a desenvolupar, a partir de l'any 2009, un programa de cirurgia robòtica.

El nostre servei està acreditat actualment per diferents programes de referència tant nacionals com internacionals: CSUR (Centres, Serveis i Unitats de Referència del Ministeri de Sanitat) a Neuroblastomes, Sarcomes a la infància, Trasplantament hepàtic pediàtric, Trasplantament renal pediàtric, Extròfia Vesical i Epispàdies.

Som igualment “Full-Members” a diferents ERN (Xarxes Europees de Referència) com ERNICA i EUROGEN, i a Oncologia Pediàtrica i Eritropatologies.

Formació al nostre servei

L'any 2012, rebem el reconeixement Certificate of Hospital Accreditation per a Specialist Training in Paediatric Surgery de l'European Board of Paediatric Surgeons, amb el suport de la UEMS com a centre d'excel·lència per a la formació de cirurgians pediàtrics i el 2023 hem estat reacreditats una vegada més com a Centre d'Entrenament en Cirurgia Pediàtrica.

El nostre programa permet als residents adquirir una formació exhaustiva en totes les àrees de la cirurgia pediàtrica, que inclou, a diferència d'altres centres, des de trasplantaments d'òrgans fins a la cirurgia fetal, passant per la cirurgia neonatal, oncològica, toràcica, digestiva i urològica. La formació posa un èmfasi especial en les tècniques mínimament invasives més avançades, incloent-hi la cirurgia robòtica. Disposem d'un laboratori de simulació en cirurgia mínimament invasiva, cosa que permet entrenar els nostres residents en un ambient adequat i segur.

Durant el primer semestre, els residents es formen en cirurgia general i toràcica de l'adult. Posteriorment, s'incorporen al nostre servei, fent rotacions per les diferents subespecialitats depenent del seu programa formatiu. A les guàrdies (4-5 al mes), el resident està acompanyat per un metge adjunt de presència física. Durant l'assistència continuada es cobreixen les urgències quirúrgiques pediàtriques i es participa del programa d'atenció al politrauma pediàtric. Durant les guàrdies es potencia l'autonomia en la presa de decisions quirúrgiques del resident, així com l'execució de les diferents tècniques quirúrgiques que es realitzen. A més, els residents formen part dels programes de trasplantaments pediàtrics (hepàtic i renal).

L'itinerari formatiu del resident del nostre centre assegura l'aprenentatge de totes les subespecialitats en cirurgia pediàtrica, així com veure des de cirurgies ambulatòries fins a les cirurgies de molt alta complexitat com és la cirurgia oncològica complexa, malformació anorectal complexa o trasplantaments de víscera massissa entre d'altres. Alhora, hi ha un període de sis mesos on es poden dur a terme rotacions opcionals que pot triar el resident, entre les que ofereix el nostre centre: cirurgia plàstica pediàtrica, cirurgia cardiovascular pediàtrica, neurocirurgia pediàtrica, anestesiologia pediàtrica, cirurgia maxil·lofacial pediàtrica entre d'altres.

Es realitzen sessions de formació continuada entre els membres del servei i especialistes externs a aquest:

 • Sessió de morbi-mortalitat
 • Sessió de casos clínics
 • Sessió en tècniques quirúrgiques
 • Sessió d'anatomia-patològica
 • Sessió bibliogràfica
 • Sessió de residents
 • Sessions de programació quirúrgica setmanal
 • Sessió de staff internacional

Durant el darrer any de formació, es fomenta la rotació a l'estranger a centres de referència internacional. Al llarg de tota la residència s'incentiva la investigació clínica i de laboratori, fomentant la presentació de treballs a congressos nacionals i internacionals i les publicacions.

Així mateix, es fan cursos formatius durant la residència que es consideren necessaris per a l'especialitat:

 • Curs de reanimació bàsica i avançada pediàtrica
 • Atenció inicial al traumatisme pediàtric
 • Simulació en habilitats tècniques mínimament invasives

Durant el pas per les diferents unitats de rotació, l'equip pertinent us facilita els cursos i congressos de subespecialitzats a les que és més convenients assistir i/o aportar algun treball. Hi ha alhora cursos específics, que si són d'interès del resident, poden ser de caràcter opcional o obligatori.

En el camp de la recerca s'estimula a participar en les línies de recerca que el servei té en actiu, així com en nous projectes de recerca que poden estar o no relacionats amb aquestes línies de recerca, i que poden acabar amb la consecució d'una tesi doctoral.

Actualment, al Vall d'Hebron Insitut de Recerca (VHIR) mantenim diverses línies de recerca pediàtrica consolidada en cirurgia experimental, i en concret, sobre cirurgia fetal. El 2015 vam crear el grup de Bioenginyeria, Teràpies Cel·lulars i Cirurgia en Malformacions Congènites, que actualment investiga el tractament prenatal de l'espina bífida i l'hèrnia diafragmàtica congènita. A més, entre d'altres, hem realitzat projectes de recerca sobre brida amniòtica, gastrosquisi, atrèsia d'esòfag i ampliacions vesicals. Aquests programes de recerca translacional han permès que els pacientes es beneficiin dels mateixos, destacant les tècniques FETO (oclusió traqueal fetal a l'hèrnia diafragmàtica congènita greu) i la reparació prenatal del mielomeningocele, primer per tècnica oberta i des del 2015, per via fetoscòpica.

Pel que fa a la investigació clínica, destaca el primer estudi multicèntric randomitzat aleatoritzat sobre el tractament d'empiema paraneumònic, comparant la videotoracoscòpia davant del drenatge i ús de fibrinolítics, posteriorment publicat a la revista Pediatrics. A més, hi ha nombroses línies de recerca clínica a totes les unitats, amb publicacions en revistes nacionals i internacionals.

Simultàniament, col·laborem amb altres equips de recerca, particularment al camp de l'oncologia pediàtrica, així com en estudis col·laboratius i estudis multicèntrics internacionals. Grups de recerca experimental:

 • CIBBIM Bioenginyeria, Teràpies Cel·lulars i Cirurgia en Malformacions Congènites (VHIR)
 • Grup de Recerca Traslacional en Càncer a la Infància i l'Adolescència (VHIR)

Per què s’ha de fer l’especialitat a Vall d’Hebron?

 • Perquè hem rebut l'acreditació Certificate of Hospital Accreditation for Specialist Training in Paediatric Surgery que ens certifica com a centre europeu d'excel·lència per a la formació de residents.
 • Perquè oferim una formació de tercer nivell a totes les àrees de la cirurgia pediàtrica, inclosos els trasplantaments d'òrgan sòlid i la cirurgia fetal.
 • Perquè apostem per la cirurgia mínimament invasiva, incloent-hi l'únic programa pediàtric de cirurgia robòtica de l'estat i les tècniques més complexes en pacients neonatals.
 • Perquè setmanalment fem sessions de programació quirúrgica per comentar els casos més complexos, sessions de formació continuada per estar al dia del coneixement més actualitzat, sessions de morbimortalitat i de tècnica quirúrgica.
 • Perquè som pioners en trasplantaments pediàtrics a Espanya, havent realitzat el primer trasplantament renal pediàtric (1981) i el primer trasplantament hepàtic pediàtric (1985).
 • Perquè l'any 2001 vam crear el primer programa de cirurgia fetal de l'estat espanyol, i vam ser els primers a realitzar el tractament prenatal de l'hèrnia diafragmàtica greu i el tractament fetoscòpic del mielomeningocele.
 • Perquè l'oncologia pediàtrica i la cirurgia oncològica de l'Hospital Vall d'Hebron és referència nacional i internacional i acumula el nombre més gran de pacients de l'Estat, i intervinguts els tumors de màxima complexitat.
 • Perquè hem incorporat, de la mà d'experts, les tècniques més capdavanteres en tractament de les malformacions de la paret toràcica.
 • Perquè som referents en cirurgia hepatobiliopancreàtica pediàtrica.
 • Perquè organitzem cursos nacionals i internacionals en àrees d'excel·lència.

Itinerari formatiu transversal comú

R1

Immersió

Habilitats comunicatives

Investigació

ABAT: Agents biològics altament transmissibles

Bioètica

eTEAMS I: Habilitats no tècniques

CUSAM I: Habilitats en orientació diagnòstica bàsica

R2

Biblioteca

eTEAMS II

R3

eTEAMS III

R4

eTEAMS IV: Curs bàsic d'instructors en simulació clínica

Itinerari formatiu específic

R1

Lapsim I: Simulació en cirurgia mínimanent invasiva bàsica amb pelvitrains

Broncoscòpia flexible

R2

Lapsim II: Simulació en cirurgia mínimanent invasiva bàsica amb pelvitrains

Simulació en cirurgia pediàtrica (bàsic)

Atenció inicial al trauma pediàtric

RCP avançada en pediatria

R3

Lapsim III: Simulació en cirurgia mínimament invasiva avançada amb simulador virtual

Simulació en cirurgia pediàtrica (intermedi)

R4

Lapsim IV: Simulació en cirurgia mínimament invasiva avançada amb simulador virtual/robòtic

Simulació en cirurgia pediàtrica (avançat)

R5

Lapsim V: Simulació en cirurgia mínimament invasiva avançada amb simulador virtual/robòtic

Notícies relacionades

Professionals relacionats

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

Selecciona el butlletí que vols rebre:

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vallhebron.cat, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.